Facebook Twitter Google Plus

Zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn?


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:11 oktober 2020
Kerk:Bethlehemkerk
Predikant:W.A. van den Born (Hei- en Boeicoop)

Lezing: Genesis 18:1-15, Lukas 24:28-33a

Abraham wil eigenlijk siësta gaan houden, maar is gastvrij als er onverwachte bezoekers langskomen. Twintig jaar geleden had God zijn belofte aan Abraham en Sara gegeven; nu komt Hij opnieuw met een belofte. De vervulling van hun diepste verlangen.

Ook bij de Emmaüsgangers wordt Hij gastvrij ontvangen, en tijdens de maaltijd vervult Hij ook hun diepste verlangen.

Hoe gastvrij zijn wij? "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop". De gast wil Gastheer worden en ons bemoedigen en zegenen.