Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Cd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645 314.

 

Stilgezet
Ron en Erica naar school, wachten op juf Ingrid. schriftlezing: Luk 24 : 46 - 53. Hand 1 : 1 - 5. Tekst Lukas 24:49 En zie, Ik zend de belofte van...
PredikantC. M. van Loon (Rotterdam)
Datum24 mei 2020
KerkBethlehemkerk
Wind en vuur - van God houden
Schriftlezing : Hooglied 4:16, 5:1, 7:10 - 8:7. Wezenzondag - belofte van God de Heilige Geest in ons. Van God houden - Woorden vinden. Bruidstaal...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum24 mei 2020
KerkDorpskerk
Hemelvaart, dat is gaan en komen - droefheid en blijdschap
Schriftlezing: Lukas 24 : 50 - 53, Joh 16 : 5 - 24. Tekst Joh 16 : 16 - 24 Afscheid nemen is nooit fijn. Waakzaamheid is geboden in deze...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum21 mei 2020
KerkDorpskerk
Het nieuwe leven
Kol 3 : 1 , 2. HC 45 Schriftlezing: Mat.28:1-7 en Rom.6:9-14 Ben ik wel jarig geweest? Kijk naar je cadeaus. Wat kregen van Jezus bij Zijn...
PredikantT.C. Verhoef (Nijkerk)
Datum17 mei 2020
KerkDorpskerk
De Engel, de donderslagen en het Boek
schriftlezingen: Ezech 2:8 - 3:3 en Openb 10 : 1 - 11 (tevens tekst) Onderbreking na de eerste bazuinen. De majestueuze Engel herkennen en...
PredikantH.J. Lam (Werkendam)
Datum17 mei 2020
KerkDorpskerk
God neemt Zichzelf en ons volkomen serieus
Matt 22 : 1 - 14, Artikel 20 NGB Een bijzondere gelijkenis in het hart van zondag 4. Een God die recht doet. Over onze zonde, zodat ons...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum10 mei 2020
KerkBethlehemkerk
Nooit lichter ving de lente aan
schriftlezingen: 1 Joh 3 : 18 vv; Hooglied 2 vs 8 vv Bevrijd = vlag uit. Paas-leven = leven onder de vlag van de liefde van God in Christus Jezus....
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum10 mei 2020
KerkDorpskerk
De opstanding van Jezus: nepnieuws of echt echt nieuws?
1 Kor 15 : 1 - 8, 12 - 15. Tekst vs 6. Getuigen gezocht. De opstanding: Een belangrijke bouwblok. Vraag het maar na. Opdat we het vast zouden...
PredikantF. Wijnhorst (Katwijk aan Zee)
Datum 3 mei 2020
KerkDorpskerk
Wederopbouw in de crisis
Lezingen: Neh 5 1-13. 1 Petr 2. :11-18 tekst: Nehemia 5:9 En ik zei: Wat u doet, is niet goed. Moet u niet wandelen in de vreze van onze God...
Predikantprop. W. Braaksma (Bodegraven)
Datum 3 mei 2020
KerkDorpskerk
Mijn roepen en Gods daden
Lezing Ps 77, Rom 1 : 1 - 7 Nederlanders en hun mening. Gen 49 en Daniël 2. De Farao, Nebukadnezar en de dichter, hun geest bezwijkt. Ik roep, als...
PredikantM.J. van Oordt (Delft)
Datum26 april 2020
KerkBethlehemkerk
In de Paastuin
(de eerste minuut vd opname is bewerkt ivm microfoonprobleem). schriftlezing: 1 Joh 4 v 7 - 12. Hooglied 1 : 1 - 8 Genesis 1: God zag dat het...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum26 april 2020
KerkDorpskerk
Een geboren zondaar in het licht van een geboren Zaligmaker
Aanvangstekst: Wees mij genadig o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid… Zie ik ben in ongerechtigheid geboren… Schep mij een rein hart o God en...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum19 april 2020
KerkBethlehemkerk
Het nieuwe normaal
De wet van God als een kapje op de tondeuse bij de thuis-kapper. Schriftlezing Joh 21. Bezinning in Coronatijd. Afstand na de opstanding: het...
PredikantE. van der Poel (Schoonrewoerd)
Datum19 april 2020
KerkDorpskerk
Al is de leugen nog zo snel ..
lezing: Matt 28 : 8 - 15. Tekst: vs 11 - 15. Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum13 april 2020
KerkDorpskerk
Pasen met Petrus
lezing: Luk 24 vs 1 - 12 Op welke Bijbelse persoon lijk ik? De paasdag van Petrus en wat eraan vooraf ging - turbulent - als ook nu. Petrus’...
Predikantprop. H. Meijer (Rotterdam)
Datum12 april 2020
KerkBethlehemkerk
Pasen, dat is van vrees naar vreugde
Lezing Matt 28:1-10 Ondanks alles wat er gebeurt, en niet mag en kan: toch feest omdat Pasen doorgaat, ook in crisistijd, zorgen om je geliefden...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum12 april 2020
KerkDorpskerk
God van God ontdaan, wie kan dat verstaan?
Aanvangstekst: "Voor een klein ogenblik heb ik U verlaten, maar met grote ontferming zal Ik u verzamelen. In een kleine toorn heb Ik Mijn...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum10 april 2020
KerkBethlehemkerk
Wat het allerbelangrijkste is
Lezing: Joh 19 : 17 - 30. tekst: vs 28, 29. Dorst: 1 druppel water wordt heel belangrijk. Nog belangrijker is het Woord van God. Haat tegen Jezus,...
PredikantJ.A.C. Olie (Delft)
Datum10 april 2020
KerkDorpskerk
Wat is Jezus jou waard?
Lezing Ps 23 : 5, Matt 26 : 1 - 16 Groot contrast tussen de vrouw in Bethanie en Judas. Op bijzondere momenten de je niet over kunt doen je hart...
PredikantB.F. Bakelaar (Krimpen a/d Lek)
Datum 5 april 2020
KerkBethlehemkerk