Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Cd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645 314.

NB: er wordt naar gestreefd de erediensten dezelfde zondag te plaatsen, het verzoek is even geduld te hebben als dat niet zo is, het kan ook enkele dagen duren.

Wij zijn de enigen niet (leerdienst over de schepping)
Lezen Hebreeën 1 en NGB art. 12God onze Schepper schiep ook de dieren, de planten en niet te vergeten de engelen. Wij geloven in het bestaan van...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 7 maart 2021
KerkDorpskerk
De drinkbeker van het lijden
Lezing: Mattheüs 26:36-46 Jezus bereidt Zich in Gethsémané voor op het zwaarste lijden. In herhaald gebed worstelt Hij met de verzoekingen van de...
PredikantA. Vastenhoud (Dinteloord)
Datum 7 maart 2021
KerkBethlehemkerk
Een bedenkelijke vriendschap
Het is de vierde lijdenszondag. We vervolgen deze morgen de lezing uit Lukas. Jezus wordt geleidvoor Pilatus en Herodes. Het eindresultaat van al...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 7 maart 2021
KerkBethlehemkerk
Over een vos, een hen en een leeuw..
Schriftlezing: Lukas 13: 22-35 Tekst: 31-35 De Farizeeën willen dat Jezus Zijn activiteiten staakt en gebruiken daarvoor de wens van Herodes (de...
PredikantA.P. Pors (Nieuw-Beijerland)
Datum 7 maart 2021
KerkDorpskerk
Volg de Heere Jezus van harte!
Schriftlezing: Markus 10:46 - 11:11Tekst: Markus 10: 9-10Hoe begroeten wij Jezus? Bartimeüs riep om hulp: "Heere ontferm u over mij!" Nadat Jezus...
PredikantA.J. Sonneveld (Lopik)
Datum28 februari 2021
KerkDorpskerk
Wat gaat er open als Jezus Zijn ogen sluit?
Schriftlezing: Mattheüs 27: 33-60 Tekst: Mattheüs 27: 50 “Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest” Jezus’ ogen gaan dicht, wat gaat er...
PredikantJoz. A. de Koeijer (Ermelo)
Datum28 februari 2021
KerkDorpskerk
Een oefening in vertrouwen
Lezing: Joh 13:36 - 14:11 (Tekst: vers 8,9) Gespannen sfeer onder de discipelen, ze raken de greep op de gebeurtenissen kwijt. Waar gaat het...
PredikantProf. dr. A. van den Brink (Woerden)
Datum28 februari 2021
KerkBethlehemkerk
De aangifte van Jezus
Zondag 28 februari is het de derde lijdenszondag. We vervolgen deze morgen de lezing uit Lukas 22. Jezus wordt geleid voor de raad van de oudsten...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum28 februari 2021
KerkDorpskerk
De schoonheid van Jezus
Markus 9: 1-13 Verboden liefde in Amerika. Jezus op de berg - Kerkdienst als bergmoment. Even Gods heerlijkheid zien. Eerst aanschouwen, dan het...
PredikantJ.J. Hagendijk (Willige Langerak)
Datum21 februari 2021
KerkBethlehemkerk
Ik ben
Schriftlezing: Joh. 18: 1-11 Tekst: vers 8: “Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan” Als de soldaten komen,...
PredikantC. van der Scheur (Eemnes)
Datum21 februari 2021
KerkDorpskerk
Verrassend Verraad
Schriftlezing: Lukas 21:37- 22:6 en 22:21-23 Wie is de mol, in de kring van de discipelen? "Ben ik het Heere?" De joodse leiders zijn blij...
PredikantB.J.P. de Bruin (Middelburg)
Datum21 februari 2021
KerkDorpskerk
Als Iemand die dient
Het is de tweede lijdenszondag (de eerste zondag in de zgn. 40- dagentijd). We willen in deze dienstenkele gedeelten uit Lukas 22 lezen en ons...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum21 februari 2021
KerkBethlehemkerk
De wetgeleerde en Jezus' naastenliefde
Schriftlezing Lukas 10: 23-37 Tekst: v37 "Ga heen en doet u evenzo" Wetgeleerde "stond op om Hem te verzoeken", was dus aanwezig bij Jezus...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum14 februari 2021
KerkDorpskerk
Twee tafels
Lezing: Markus 7:1-5, 14-30 Een tafel in Kapernaum - de wereld van de vroomheid. Aan de reinheidswetten in een cultuur kun je aflezen waar de...
PredikantW.J. de Hek (Utrecht)
Datum14 februari 2021
KerkBethlehemkerk
Zie Mijn Knecht
Schriftlezing: Jesaja 52:13 t/m hoofdstuk 53 vers 5. Tekst voor de preek: Jesaja 53: vers 4 en 5. Mattheus 8: 14 Zie Mijn Knecht. Viering Heilig...
PredikantW.J. Dekker (Amersfoort)
Datum14 februari 2021
KerkBethlehemkerk
Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet
Schriftlezing Lukas 10: 17-24 tekst: "Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet"  - Bediening Heilig Avondmaal Jezus had 70 volgelingen uitgezonden,...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum14 februari 2021
KerkDorpskerk
De barmhartigheid van Jezus
lezing: Luk 5 : 27 - 32. kerntekst  Lukas 5:27 En hierna ging Hij weg, en Hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten...
PredikantD.J.W. Kok (Stolwijk)
Datum 7 februari 2021
KerkBethlehemkerk
Proeft en smaakt dat de Heere goed is
Schriftlezing 1 Petrus 2 : 1-10Heb je Gods goedheid geproefd? Dan smaakt dat naar meer! Of iets anders geproefd? Teleurgesteld? Wat verwachtte je...
Predikantkand. A.T.Maarleveld (Bodegraven)
Datum 7 februari 2021
KerkDorpskerk
Alleen de zondaar ziet het ...ziet Hem
Schriftlezing Lukas. Lukas 7: 36-50 Voorbereiding HA. De vrouw die met haar losse haren de voeten van Jezus afdroogt, in het huis van Simon de...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 7 februari 2021
KerkDorpskerk