Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

16 juni: geen opname avonddienst Nieuwerbrug, oorzaak onbekend.

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Cd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645 314.

Weet God wel van mijn lijden?
Exodus 1 - 2.  De onderdrukking van Israel in Egypte. Levensgroot verschil met Genesis.
PredikantR. van der Knijff (Molenaarsgraaf)
Datum25 augustus 2019
KerkBethlehemkerk
Kwetsbaar bidden
lezing: Habakuk 3. Tekst: vs 2 + 16C. Kwetsbaar bidden: 1. de aanleiding; 2. de inhoud; 3. het uitzicht. Twee woorden om te onthouden: Merci...
PredikantG. Herwig (Nunspeet)
Datum25 augustus 2019
KerkDorpskerk
Elia's boodschap aan Achab - Mijn God is de Heere
lezingen: Deut 11 : 11vv, 1 Kon 16 :29 vv - 17 : 1. Jak 5 : 17 - 18. Meedoen met de feesten van de autochtone bevolking. Aantrekkingskracht en...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum25 augustus 2019
KerkDorpskerk
De afgang van Abraham maar toch geen ondergang
Gen 12 : 1 - 13 : 4 . Tekst: 10 - 20. Ik vertrek - Nederlanders in het buitenland. Vanavond aflevering Abraham.      
PredikantH. Markus (Putten)
Datum18 augustus 2019
KerkBethlehemkerk
Oordeel pas als het klaar is
1 Kor 4 : 1 - 14. tekst: vs 4b, 5a.  Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. In de...
PredikantM.J. van der Poel (Utrecht)
Datum18 augustus 2019
KerkDorpskerk
Doelgericht gered
lezing: Hand. 29 : 9 - 27. Tekst: vs 21-25.  
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum18 augustus 2019
KerkBethlehemkerk
Wedergeboorte
Joh 3. Jezus is de sleutel tot het verstaan van de wedergeboorte. Als je het bent is het nog elke dag nodig. ergernis is onvermijdelijk.        
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum18 augustus 2019
KerkDorpskerk
Op heilige grond
lezing: Ex 2 : 23 _ 3 : 10, Luk 2 : 8 - 12. Tekst: Exodus 3:5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats...
PredikantW.J. Dekker (Amersfoort)
Datum11 augustus 2019
KerkDorpskerk
De goede strijd van het geloof - een aansporing
lezingen: Psalm 3, 1 Tim 6 vs 3 - 16 tekst: 1 Timotheüs 6:12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook...
PredikantL. Schaafsma (Nunspeet)
Datum11 augustus 2019
KerkBethlehemkerk
Zijn jullie weleens in Mara of in Elim geweest
Exodus 15 : 22 vv. Hosea 11 : 1 - 4 . 1 Kor 10 : 11 - 13. Tekst: Ex 15 : 23a, 27a. Toen kwamen zij bij Mara. Toen kwamen zij bij Elim.  
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum11 augustus 2019
KerkDorpskerk
Het verstaan van de stem van God
Lezing: 1 Sam 3 : 1 - 10 ; Joh 10 : 1 - 5  Adam na de zondeval. Horen, verstaan, onderzoek de Bijbel, gericht op Israel, de gemeente, de wereld....
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum11 augustus 2019
KerkBethlehemkerk
Davids blijde belijdenis midden in de bedreiging
Ps 16. Rom 8 : 31 - 39. tekst: Psalm 16:5 De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. 6. De meetsnoeren zijn...
PredikantH.G. de Graaff (Nieuwerbrug)
Datum 4 augustus 2019
KerkBethlehemkerk
een woord op de juiste tijd
lezing: Jes 50 : 4 - 8 . Kol 4 : 2 - 6. tekst: Kolossenzen 4:5 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. 6. Laat...
PredikantM.J. van der Poel (Utrecht)
Datum 4 augustus 2019
KerkDorpskerk
Looft God in Zijn heiligdom - het boek der psalmen
lezing: ps 142. Openb 21 : 1 - 7, ps 150. De laatste psalm, er wordt tot God gesproken. We bevinden ons in de binnenkamer en luisteren met...
Predikantdr. W. Balke (Den Haag)
Datum 4 augustus 2019
KerkBethlehemkerk
Wij hebben gehoord dat God met u is
lezing: Zach 8 : 14 - 23. Tekst: vs 23b In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt...
PredikantL. Hoftijzer (Rijswijk)
Datum 4 augustus 2019
KerkDorpskerk
Het meisje en Gehazi
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-3 en 14-27 Twee personen staan centraal. Het meisje uit vers 2 en 3 en Gehazi uit vers 19b en 20 vers 2 en 3En er...
PredikantJ. Muller (Bleskensgraaf)
Datum28 juli 2019
KerkBethlehemkerk
Kom naar huis
Schriftlezing: Lukas 15: 11-32 Preek: “Kom naar huis!” Jezus eet met zondaren, ze zijn veracht door de mensen maar welkom bij God. Farizeeën zijn...
PredikantP. van de Voorde (Hardinxveld-Giessendam)
Datum28 juli 2019
KerkDorpskerk
Nooit meer dezelfde!
Schriftlezing: Johannes 4:20-42 Verkondiging Nooit meer dezelfde!
PredikantG.C. Vreugdenhil (Gouda)
Datum28 juli 2019
KerkBethlehemkerk
Het doel van Christus’ komst
Schriftlezingen:  Jesaja 55: 1-9 en  Lukas 19: 1-10 Tekst:  Lukas 19: 10  Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat...
PredikantL. Schaafsma (Nunspeet)
Datum28 juli 2019
KerkDorpskerk