Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Cd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645577

Een heilig volk, een koninklijk priesterschap
Exodus 19 : 1 - 8. 1 Petr 2. Het beeld van de arendsvleugelen en zijn jongen, misverstanden. Een betrouwbare God en Zijn woorden. hij graagt ons....
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum17 februari 2019
KerkBethlehemkerk
De tiende koning
Gen. 14 : 18 - 24. tekst: 17a, 18a, 19a. Toen trok de koning van Sodom Abraham tegemoet. En Melchizedek bracht brood en wijn. En hij zegende...
PredikantA. van Vuuren (Capelle a/d IJssel)
Datum17 februari 2019
KerkDorpskerk
Heilig Avondmaal - ervaren hoe God rekent
lezing: Gen 15. God die rekent, rekening houden met, houden voor, Chashav. Van Gods kant alleen. Voorbereiding - maar geen voorwaarden. Noach =...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum17 februari 2019
KerkBethlehemkerk
Als ik niet had geloofd, ... (bediening Heilig Avondmaal)
lezing: Psalm 27. Tekst: vs 13. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden .... Een lied...
Predikantdr. J. Kommers (Harderwijk)
Datum17 februari 2019
KerkDorpskerk
Mensen op zoek naar God
Joh 4 : 1 - 30. tekst: vs 29 - 30. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: 29 Kom, zie Iemand Die...
PredikantG. Lustig (Zeist)
Datum10 februari 2019
KerkBethlehemkerk
En Jezus stond stil
Markus 10 : 32 - einde. tekst: vs 49a. De buurman met de autoradio, the road ahead; take life the way it comes, take life the way it is? U moet er...
Predikantprop. A.N.J. Scheer (Huizen)
Datum10 februari 2019
KerkDorpskerk
Gods verbond met Noach
Matt 26 : 26 vv. Gen 9 : 9 Gods verbond bij Noach en hoe dit woord (niet) gebruikt wordt in Mattheus. Engels: problemen bij letterlijk vertalen....
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum10 februari 2019
KerkBethlehemkerk
Simson - richter tegen wil en dank
lezing: Richt 14. tekst: "Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de HEERE was" (vs 4a) en  Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en...
PredikantM.F. van Binnendijk (Stadskanaal)
Datum10 februari 2019
KerkDorpskerk
Bidt altijd
Schriftlezing:Lukas 17: 20- 18:8 Tekst: Lukas 18: 1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet...
PredikantA.W. van der Plas (Waddinxveen)
Datum 3 februari 2019
KerkDorpskerk
Hou je vast of Houvast
Schriftlezing Mattheus 14: 22-32 Tekst Mattheus 14:31Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt...
PredikantF. Wijnhorst (Katwijk aan Zee)
Datum 3 februari 2019
KerkBethlehemkerk
Roeping van Mattheüs
Schriftlezingen Hosea 6: 4-11 en Mattheüs 9 :9-13Tekst: Mattheüs 9:13 Roeping van Mattheüs Jezelf opsluiten. Comfortabele gevangenschap. Is...
PredikantM.J. van Oordt
Datum 3 februari 2019
KerkDorpskerk
Jezus Christus de Zoon van God
Schriftlezingen Markus 1: 1, 14, 15, 45 en 2: 1-12 thema: Jezus Christus de Zoon van God Schriftgeleerden en Jezus. Jezus vergeeft de zonden. De...
PredikantJ. Domburg (Aalst)
Datum 3 februari 2019
KerkBethlehemkerk
Ik zal U volgen waar U ook heengaat
lezing: Luk 9 : 51 vv. tekst: vs 57. Radicaal en onvoorwaardelijk Jezus volgen. Dat is wel een rusteloos en zwervend bestaan. niet omkijken maar...
PredikantD.M. Elsman (Rijssen)
Datum27 januari 2019
KerkDorpskerk
Eigenwillige godsdienst
lezing: Richteren 17 en 18. tekst: Richt 17 : 13 Toen zei Micha: Nu weet ik dat de HEERE mij wel zal doen, omdat ik deze Leviet als priester heb....
PredikantA. van Lingen (Alblasserdam)
Datum27 januari 2019
KerkBethlehemkerk
De vraag van Johannes
Lezing: Lukas 7 : 16 vv.  Hoeveel is 10.000 dong waard? Als het erg tegenvalt - Johannes. Wat bljft er over van de geest en de kracht van Elia? En...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum27 januari 2019
KerkBethlehemkerk
De jongste eerst?! (Scholenzondag)
Schriftlezingen: 1 Samuël 10: 17-25, 1 Samuël 13: 13-14 en 1 Samuël 15: 35-16: 1-13.Klik hier voor de digitale liturgie. God draait alles om. Hij...
Predikantkand. H.B. van der Knijff
Datum27 januari 2019
KerkDorpskerk
De zaligmakende genade
Titus 2 : 1 - 3 : 8.  Wat doe je als je een cadeau krijgt? Genade die ons verandert. Je karakter gaat steeds meer lijken op dat van de Heere...
Predikantkand. J. Speksnijder (Gouda)
Datum20 januari 2019
KerkBethlehemkerk
Rachels Tranen
lezing: Matt 2 ; 7 - 18; Jer 31 ; 1 - 9 , 15 - 20 Rachels tranen: 1. tranen in Rama; 2. troost in Rama.  
PredikantE. van den Noort (Emst)
Datum20 januari 2019
KerkDorpskerk
Jezus vinden
Matt 13 : 44 - 46.   
Predikantkand. A.H. van Mourik (Sprang-Capelle)
Datum20 januari 2019
KerkBethlehemkerk