Dienst gemist

Erediensten van de afgelopen tijd kunt u terugluisteren. Deze preken zijn hier neergezet vanuit de diepe overtuiging dat het waar is wat Gods Woord ons leert door de apostel Paulus in Rom. 10: 14 "En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?".

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler). 

Cd's van alle diensten kunt u bestellen bij: Dhr. Wim Filippo, tel. 645577

Van vrees naar vrede
Johannes 20: 19-23Johannes 14:23-27Openbaring 1: 16-18 Tekst Johannes 20: 19Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van...
PredikantM. Maas (Dordrecht)
Datum21 april 2019
KerkDorpskerk
Wat is het nut van de opstanding
Schriftlezing: Romeinen 4: 16 - 5:1 en 1 Korinthe 15: 12-24 HC Zondag 17   APK keuring van je auto. Werkzaamheden die niet nodig waren. UItleg...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum21 april 2019
KerkBethlehemkerk
Het is waar wat Hij gezegd heeft
Schriftlezing: Mattheus 27:57 - 28:15 Klik hier voor de liturgie. Wat moet je weten voordat je gaat zwemmen.Wat je weet, is van belang voor je...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum21 april 2019
KerkDorpskerk
Opstanding geeft Hoop
Vooraf worden paasliederen gezongen. Klik hier voor de liederen. Schriftlezing: Lukas 24-1-12 Tekst: Lukas 24:4-8 4 En het gebeurde toen ze...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum21 april 2019
KerkBethlehemkerk
Ik voor u
Het Heilig Avondmaal wordt gevierd, om te gedenken aan de dood van Jezus aan het kruis. Begintekst: "Ook ons Pascha is voor ons geslacht,...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum19 april 2019
KerkDorpskerk
Goede Vrijdag
Goede Vrijdagdienst, we vieren het Heilig Avondmaal om de dood van Christus te gedenken.Bij de tafels wordt het lijdensevangelie gelezen. Lukas...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum19 april 2019
KerkBethlehemkerk
Simon ontmoet Het Lam
Begintekst: 'Zie Het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt.' (Johannes 1:29)  Schriftlezingen: Lukas 23:26-28 en Lukas 23:44-48....
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum19 april 2019
KerkDorpskerk
Een knielende Heiland
Schriftlezing: Lukas 22: 39 - 62 Een knielende Heiland
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum14 april 2019
KerkBethlehemkerk
Het Pascha nadert, Jezus verlangt vurig
Schriftlezingen: Jesaja 25: 6-12 en Lukas 22: 1-23Tekst: Lukas 22: 14-16 14 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum14 april 2019
KerkDorpskerk
Met mij in het paradijs
Schriftlezing Jesaja 53: 10-12 en Lukas 23: 32-43 Tekstgedeelte: Lukas 23: 39-43 Voorwaar heden zult u met mij in het paradijs zijn
PredikantJ.A.W. Verhoeven (Krimpen a/d IJssel)
Datum14 april 2019
KerkBethlehemkerk
Christus is het Fundament
Schriftlezingen: 1 Petrus 1: 3-5 en 13-25Kerntekst: "Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot...
PredikantM.J. van Oordt (Bodegraven)
Datum14 april 2019
KerkDorpskerk
Wat moet ik nog meer doen
lezingen : Jes 5 ; 1 - 7; Jes 58 : 7 vv. Luk 20 : 9 - 19. Jezus die de verborgen agenda van de leiders doorziet - Zijn woorden woorden staan onder...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 7 april 2019
KerkDorpskerk
Omdat Hij (4x) - Daarom
Lezing: Jes 53, Luk 23 : v33 vv. tekst: Jes 53 : 12b: Omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld. Omdat Hij...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 7 april 2019
KerkBethlehemkerk
Jezus Christus, de Hogepriester in het heiligdom
lezing: Hebr 9 : 11 - 28.  tekst: vs 11, 12 "Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de...
PredikantM.J. Schuurman (Oldebroek)
Datum 7 april 2019
KerkDorpskerk
Tot Uw dienst bereid! (Intrede ds. Baas)
Toespraken. Schriftlezingen: Romeinen 1 : 8 - 15; Romeinen 15 : 22 - 24, 29. Tekst: Romeinen 1 vers 11 Want ik verlang er vurig naar u te zien,...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum31 maart 2019
KerkDorpskerk
Een vrije dienaar van Christus (Bevestiging ds. Baas)
Wetslezing uit Kolossenzen 3 : 1 - 17.Schriftlezingen: 1 Korinthe 1 : 1 - 13 en 3 : 21 - 4 : 5. Tekst: 1 Korinthe 4 : 3 - 4. Maar het betekent...
PredikantP. Baas (Houten)
Datum31 maart 2019
KerkDorpskerk
de verloren zoon (Kom Over De Brug dienst)
Jes 25 : 6 - 9. Luk 15. Erbarme Dich (uit de Mattheus Passion). Het boek Stilte over zending en vervolging in Japan - God de vader? Wat als je...
PredikantN. Noorland (Nieuwerbrug)
Datum31 maart 2019
KerkBethlehemkerk
De berg Nebo en de koperen slang
Num 21 : 4 - 9; Joh 3 : 14 - 16. Uitzicht vanaf de berg Nebo, en de koperen slang. "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn...
PredikantC. Mijderwijk (Meerkerk)
Datum24 maart 2019
KerkBethlehemkerk
Jezus voor het Sanhedrin
lezing: Matt 26 ; 57 - 68. tekst: vs 63, 64. In de klas: het is nep, gespeeld. Bij het Sanhedrin, een schijnproces, valse getuigen. Als wij voor...
Predikantprop. C.B. Westerink (Rotterdam)
Datum24 maart 2019
KerkDorpskerk