Kerkradio

Voor mensen die (tijdelijk) niet naar de kerk kunnen is er ook kerkradio beschikbaar.
U krijgt dan een kastje in huis waarmee u kunt luisteren naar alle PKN kerken in Bodegraven.
De kerkradio kan alleen gebruikt worden wanneer u een internet aansluiting heeft.
Het gebruik van een kerkradio kost € 5,00 per maand.
 
Wanneer u zich wilt aan- of afmelden voor de kerkradio dan kunt u contact opnemen met Piet Broere, tel. 615747, of per email: [email protected]
 
Heeft u een storing met de kerkradio dan kunt u dit melden bij:
Piet Broere, tel. 615747
of
Marc Schreuders, tel. 650993
of per email: [email protected] 
 
De commissie bestaat uit:
Piet Broere, beheer
Johan Dekker, administratie en beheer
Wim Filippo, CD opname van diensten.
Marc Schreuders, beheer.
 

Bijdrage / Gift Kerkradio?

Banknummer: 
NL88 RABO 0398 8473 39
ten name van PGB Kerkradio