Luister en kijk live mee met de erediensten

Vanaf 15 maart 2020 is de aanwezigheid van gemeenteleden in de diensten zeer beperkt toegestaan (lees berichtgeving hierover). In deze bijzondere situatie is gezorgd voor een videoverbinding vanuit beide kerken zodat meekijken (beeld en geluid) mogelijk is.

U kunt ook meeluisteren (zonder beeld) via de vertrouwde kanalen die er al waren.

De erediensten starten om 9.30 uur en 18.30 uur. Bekijk het preekbeurtenrooster

Voor de collectes kunt u gebruiken maken van de Givt app op uw mobiel, gebruik hiervoor de QR codes hiernaast.


Meekijken (beeld en geluid)

       

     


Meeluisteren (alleen geluid)

Liedstencils komende zondag 24 januari:
Dorpskerk ochtend / Dorpskerk avond
Bethlehemkerk ochtend / Bethlehemkerk avond

Dorpskerk, Bodegraven

Bethlehemkerk, Nieuwerbrug

't Anker, Bodegraven 

Geven via de Givt app

Klik op of scan de QR code

Dorpskerk

Bethlehemkerk

Meer info over de Givt app

Geven zonder app

Geef uw gift online, klik hier.

U kunt ook geld of collectebonnen in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau bezorgen.

Info

Wanneer u geen verbinding krijgt, kunt u één van deze linkjes gebruiken: Dorpskerk, Bethlehemkerk, 't Anker.

Voor een Android tablet of phone, klik hier.

Of probeer een andere browser, bijv. Google Chrome.

Wilt u een een internetradio programmeren, klik hier.

Voor online diensten van Emmaus klik hier.

 

 

 

Gedachte

Ik denk dat natuurwetenschappers evenzeer als anderen van Christus moeten willen leren en ik denk dat christenen met een wetenschappelijke geest verplicht zijn natuurwetenschap te studeren om hun zicht op de glorie van God zo weids te laten zijn als waar hun wezen toe in staat is (James C. Maxwell)