Luister en kijk live mee met de erediensten

Vanaf 15 maart 2020 is de aanwezigheid van gemeenteleden in de diensten beperkt toegestaan (lees berichtgeving hierover). In deze bijzondere situatie is gezorgd voor een videoverbinding vanuit beide kerken zodat meekijken (beeld en geluid) mogelijk is.

U kunt ook meeluisteren (zonder beeld) via de vertrouwde kanalen die er al waren.

De erediensten starten om 9.30 uur en 18.30 uur. Bekijk het preekbeurtenrooster

Voor de collectes kunt u gebruiken maken van de Givt app op uw mobiel, gebruik hiervoor de QR codes hiernaast.


Meekijken (beeld en geluid)

       

     


Meeluisteren (alleen geluid)

Liedstencils komende donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag)
Dorpskerk ochtend / Bethlehemkerk ochtend 

Liedstencils komende zondag 29 mei 
Dorpskerk ochtend / Dorpskerk avond
Bethlehemkerk ochtend / Bethlehemkerk avond

Dorpskerk, Bodegraven

Bethlehemkerk, Nieuwerbrug

't Anker, Bodegraven

 


 

Snelle linkjes

Deze URL's zijn eenvoudig te onthouden en kunt u gelijk in de adresbalk van de browser intypen.

hervormdbodegraven.nl/dkkijken (Dorpskerk kijken)

hervormdbodegraven.nl/bkkijken (Bethlehemkerk kijken)

hervormdbodegraven.nl/dkluisteren (Dorpskerk luisteren)

hervormdbodegraven.nl/bkluisteren (Bethlehemkerk luisteren)

Wilt u meeluisteren met de Ontmoetingskerk (wijkgemeente Emmaüs) gebruik dan de link:

hervormdbodegraven.nl/okluisteren (Ontmoetingskerk luisteren)

Geven via de Givt app

Klik op of scan de QR code

HG Hervormd Bodegraven

Meer info over de Givt app

Geven zonder app

Geef uw gift online, klik hier.

U kunt ook geld of collectebonnen in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau bezorgen.

Emmaüs

Voor online diensten van Emmaus klik hier.

 

Elke wo 19-20 uur