Oppas tijdens de erediensten

Oppas Bodegraven
Voor de jonge kinderen is er tijdens de ochtenddiensten oppas geregeld. Tijdens diensten in de Dorpskerk is er oppas in 't Anker. De oppas is ingedeeld in groepen. Groep 0 voor de baby's. Groep 1 voor de kinderen tot ongeveer drie jaar. En groep 2 voor de kinderen tot ongeveer 7 jaar. De kinderen krijgen tijdens de oppas limonade en een koekje. Als het kind zelf iets te eten of drinken mee neemt, dan graag voorzien van een naam.
In groep 2 van de oppas wordt er lekker gespeeld, maar we gaan ook in de kring zitten om te zingen, te bidden en te luisteren naar een bijbelverhaal. Daarna wordt er een knutsel gemaakt of nog even gespeeld.

Contactpersonen voor de oppasdienst zijn Anne Vergeer, Jannette Sterk en Alice de Smit .
 
Contactpersoon Bijbelverhalen en verwerkingen is Else Verhagen.
 

Informatie voor de oppassers:
Klik hier voor het oppasrooster 2019 (versie 1)

 

 

=============================

Oppas Nieuwerbrug
In Nieuwerbrug is er oppas voor de kinderen in de ontmoetingsruimte van de Bethlehemkerk. Contactpersoon voor de oppasdienst Nieuwerbrug is Krista de Kruijf,  

Informatie voor de oppassers:
Klik hier voor het oppasrooster van dec18 - juni19 Nieuwerbrug
 

   
"Zo gezellig hebben wij het bij de creche in Nieuwerbrug als onze papa's en mama's naar de dominee luisteren! Lekker spelen, koekje eten, drinken en voorgelezen worden."