Dienst gemist - terugluisteren

De diensten van afgelopen tijd zijn op deze pagina terug te luisteren. Voor de diensten van afgelopen week mét beeld gaat u naar de pagina terugkijken.

Er wordt naar gestreefd de erediensten dezelfde zondag te plaatsen, het verzoek is even geduld te hebben als dat niet zo is, het kan ook enkele dagen duren.

De God van liefde en vrede zal in u zijn (Afscheidsdienst ds. A. Baas)
Schriftlezing: Numeri 6: 22-27 en 2 Kor 13: 11-13. Tekst: 2 Kor 13: 13.   Elke zondag wordt de zegen op de gemeente gelegd door genade...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 4 juni 2023
KerkDorpskerk
Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig.
Lezen 2 Kor.4:7- 5-:7, Tekst 4:18. Wat verwachten wij van een "goede predikant "? Mooie woorden, krachtige preken? Paulus voldeed volgens de...
PredikantA.J.R. Treur (Bodegraven)
Datum 4 juni 2023
KerkDorpskerk
Blijf in Mijn liefde
Schriftlezing: Judas 1-4 en 17-25. Tekst: Judas 20, 21.   De kern van het geloof is: Bewaar uzelf en anderen in de liefde van God door te...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 4 juni 2023
KerkBethlehemkerk
De Geest spreekt alle talen (2e pinksterdag; zangdienst)
Lezen Openb.7:9-12. Voorbeelden:- Door Gods Geest worden mensen bereikt via TransWorldRadio, die nooit een christen tegenkomen. - Door Gods Geest...
PredikantD.G.F. de Bree (Utrecht)
Datum29 mei 2023
KerkDorpskerk
Een leesbare brief van Christus (2e pinksterdag)
Schriftlezing: 2 Kor. 2:14 - 2 Kor. 3:5. Tekst: 2 Kor.3 :3.   In de gemeente komt de liefde van God openbaar. De gemeente is het teken van leven...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum29 mei 2023
KerkBethlehemkerk
Gods Geest op alle vlees (1e pinksterdag)
Handelingen 2:14-21. 1. Belofte van blijvende zegen2. Verrassend gevolg3. Luidt de komende finale in
PredikantP.J. Visser (Rotterdam)
Datum28 mei 2023
KerkDorpskerk
Een kerntaak van de Heilige Geest (1e pinksterdag)
Lezing: Johannes 16:13-15, Handelingen 2:14-24, 32-41. Tekst: Johannes 16:14a, Handelingen 2:36.   Johannes 16:14a: "Die zal Mij verheerlijken,...
PredikantJ.C. Schuurman (Putten)
Datum28 mei 2023
KerkBethlehemkerk
Wind en vuur, alleen en een ieder (1e pinksterdag)
Lezen Handelingen 2:1-7 en Ef.4:1-7, 11-16. Wind en vuur zijn de tekenen op het Pinksterfeest, waardoor iedereen weet dat daar iets bijzonders...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum28 mei 2023
KerkDorpskerk
Was iedereen maar vol van de Geest (1e Pinksterdag)
Lezing: Numeri 11:1-15, 16-30. Tekst: Numeri 11:29b. God gruwt van het geklaag van het ontevreden volk, waar ook Mozes in meegesleept wordt. Ze...
PredikantA.J.R. Treur (Bodegraven)
Datum28 mei 2023
KerkBethlehemkerk
Een lofzang vol zegen
Lezing Ef.1:1-14. Tekst v.3, "Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de...
PredikantH. Markus (Leerdam)
Datum21 mei 2023
KerkBethlehemkerk
Het Einde
Schriftlezing: Op. 20: 11-21: 6a, Op. : 22: 1-5 en Op. 22: 12-21.   Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God komt bij de mensen wonen...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum21 mei 2023
KerkDorpskerk
Broederlijke liefde
Morgendienst Bethlehemkerk op 21-5-2023 door ds. A. Baas Schriftlezing en tekst: 1 Petr. 4: 7-11 Het einde van alle dingen is nabij. Heb een...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum21 mei 2023
KerkBethlehemkerk
In dienst voor Zijn kudde (Bevestiging Ambtsdragers)
Lezen Joh.21:15-19, 1Petr.4:7-11 en 5:1-4. Tekst 1Petr.5:2a "Hoed de kudde van God Die bij u is". Jezus heeft Zijn gemeente vrijgekocht met Zijn...
PredikantA.J.R. Treur (Bodegraven)
Datum21 mei 2023
KerkDorpskerk
Hemelvaart, het anker voor de ziel
Lezing: Handelingen 1:4-9, Hebreeën 6:9-20. Tekst: Hebreeën 6:19-20.   "Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en...
PredikantA.J.R. Treur (Bodegraven)
Datum18 mei 2023
KerkBethlehemkerk
Voor Gods aangezicht verschenen voor ons (Hemelvaartsdag)
Schriftlezing Lev. 16:1-17 en Hebr.9:15-28. Tekst Hebr.9:24 "Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum18 mei 2023
KerkDorpskerk
Danken voor de gemeente
Ds. A.B.van Campen uit HazerswoudeSchriftlezing Fil.1:1-11Thema "Danken voor de gemeente"Als u aan de gemeente (Bodegraven) denkt, wat komt dan het...
PredikantA.B. van Campen (Hazerswoude)
Datum14 mei 2023
KerkDorpskerk
Samenwonen in het huwelijk
Schriftlezing: 1 Petr. 3: 1-7.   De Goede Herder gaat voor, dat is voor ons een weg van zelfverloochening, wedergeboorte. Dat merkt de ander,...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum14 mei 2023
KerkBethlehemkerk
Geloof alleen (doopdienst)
Schriftlezing Markus 16: 9-20. Tekst Markus 16: 15, 16.   De discipelen werd ongeloof verweten, toch werden ze uitgezonden om het evangelie te...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum14 mei 2023
KerkDorpskerk
Doop als een vraag aan God (doopdienst)
Lezing: Genesis 6:9-22, 1 Petrus 3:18-22. Tekst: 1 Petrus 3:21.   De ark van Noach, overbekend maar eigenlijk helemaal geen mooi verhaal. God...
PredikantA.J.R. Treur (Bodegraven)
Datum14 mei 2023
KerkBethlehemkerk

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler).