Dienst gemist - terugluisteren

De diensten van afgelopen twee maanden zijn op deze pagina terug te luisteren. Voor de diensten van afgelopen week mét beeld gaat u naar de pagina terugkijken.

Er wordt naar gestreefd de erediensten dezelfde zondag te plaatsen, het verzoek is even geduld te hebben als dat niet zo is, het kan ook enkele dagen duren.

Nogmaals Mozes, want : Geen Jezus zonder Mozes
Schriftlezing Hand 7 : 30 - 43 De vrijmoedige spreker Stefanus. Wie voor God heeft leren vrezen vreest geen mens meer. O vervul mij met Uw Geest....
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum25 juli 2021
KerkDorpskerk
Stem en tegenstem
Schriftlezing: Lucas 13: 6 t/m 9, dit is ook het tekstgedeelte en Johannes 15: 1 t/m 8 In deze gelijkenis worden mensen vergeleken met...
PredikantH.G. de Graaff (Nieuwerbrug)
Datum25 juli 2021
KerkBethlehemkerk
Vertrouw op Gods beloften
Lezing: Numeri 13:1-2, 17- en 14:1-11Na een reis van twee jaar door de woestijn is het volk aangekomen aan de grens van het land Kanaän. De twaalf...
Predikantprop. J. Speksnijder (Gouda)
Datum25 juli 2021
KerkBethlehemkerk
Van ophouden weten (over het vierde gebod)
Lezen Rom.14: 1-12, Lukas 6: 5-11, tekst v preek: Ex. 20: 8-11 Het vierde gebod leidt vaak tot vraag "wat er wel of niet mag op zondag". Maar is...
PredikantB.J.P. de Bruin (Middelburg)
Datum25 juli 2021
KerkDorpskerk
Blijdschap: vrucht van de Geest
Lezingen Gal 5 : 22, Fil 4 : : 4 - 7, Jak 1 : 1 - 3. Tekst Fil 4 : 4 Verschil tussen vrucht en gave. Blijdschap: misschien wel de lastigste. 1....
PredikantE.J. de Groot (Katwijk aan den Rijn)
Datum18 juli 2021
KerkDorpskerk
De diepte en hoogte van de liefde van Christus
Schriftlezing Efeze 3: 14-21 Tekst v 18 en 19a: "opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en...
PredikantM.J. vd Poel (Utrecht)
Datum18 juli 2021
KerkBethlehemkerk
Hoe groot is God
Lezing: Jesaja 40:12-31 Kun je alle weilanden tussen Nieuwerbrug en Bodegraven wegen met een keukenweegschaal? Zo zijn wij ook veel te klein om...
PredikantB.F. Bakelaar (Krimpen aan de Lek)
Datum18 juli 2021
KerkBethlehemkerk
In Christus besneden (doopdienst)
Schriftlezingen: Genesis 17: 1-14, Kolossenzen 2: 4 -15Tekst: Kolossenzen 2: vers 11 en 12 In die tijd waren er dwaalleraars die leerden dat het...
Predikant A. Baas (Bodegraven)
Datum18 juli 2021
KerkDorpskerk
Kom!
Schriftlezing: Jes.64:1-5 en Openb. 22:6-21, tekst v. 17Jezus zegt tegen Johannes op Padmos, "Zie ik kom spoedig!" (v7). Tot die tijd kan wie...
PredikantP.J. Droogers (Werkendam)
Datum11 juli 2021
KerkBethlehemkerk
Heere, u bent altijd met mij
schriftlezing Matt 28 : 16 vv tekst: vs 20 "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding der wereld" 
PredikantA.M. van Manen (Weesp)
Datum11 juli 2021
KerkDorpskerk
Als het altaar uit beeld verdwijnt
Schriftlezing: Genesis 12: 5 t/m hfst 13 vers 4 Abraham hoort Gods stem, gaat in vertrouwen op weg en komt aan in Kanaän. In Sichem, een heidense...
PredikantA.B. van Campen (Hazerswoude)
Datum11 juli 2021
KerkBethlehemkerk
Ezra, of: onze gezamenlijke schuld en herstel
Ezra 9 : 1 - 10, 15 Rom 3 : 9 - 26 Matera, de film a New Gospel met bootvluchtelingen als cast en moderne slavernij. De gemengde huwelijken in...
PredikantW.P. Vermeulen (Utrecht)
Datum11 juli 2021
KerkDorpskerk
Opstand tegen de dienst van God
Schriftlezing Daniël 8:1-14Tekst v 9-14Het visioen in Daniël 8 lijkt op het eerste gezicht onbegrijpelijk: een ram met 2 ongelijke hoorns, die in...
Predikantdr. A. Goedvree (Hoevelaken)
Datum 4 juli 2021
KerkDorpskerk
Bidden om de Geest
Lukas11:1-13 SAMENVATTING: Als het gebed zo belangrijk is geweest voor de Heere Jezus, dan moet het ook wel belangrijk zijn voor ons. Hij leert...
PredikantT.C. Verhoef (Nijkerk)
Datum 4 juli 2021
KerkBethlehemkerk
Verwondering
Lezing: Psalm 8, Hebreeën 2:5-10 Waarom bidden en danken voor je eten? Het is niet vanzelfsprekend dat we dingen uit Gods schepping mogen...
Predikantprof. dr. G. van de Brink (Woerden)
Datum 4 juli 2021
KerkDorpskerk
Tabitha, bloeiende roos van Saron
De gemeente van Christus bloeit in de streek van Saron (Judea en Galilea). Vrede, rust en toch groei! De Heilige Geest zorgt voor vrucht. Tabitha,...
PredikantM.A. Kuijt (Wijk bij Heusden)
Datum 4 juli 2021
KerkBethlehemkerk
Werken aan jezelf of aan je zaligheid
Fil. 2 : 1 - 18 Tekst:  Filippenzen 2:12b Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Tegenwoordig: voor alles, werken aan jezelf, cursussen....
PredikantC. H. Hogendoorn (Lelystad)
Datum27 juni 2021
KerkBethlehemkerk
Over mijn twijfels en de Opstanding
Schriftlezing en tekst 1Kor.15: 20-34 Twijfel je wel eens? Laat je je leiden door je gevoel? Zou een belangrijke bijzondere ervaring je zekerheid...
PredikantT.C. Verhoef (Nijkerk)
Datum27 juni 2021
KerkDorpskerk
Uw woord is een lamp voor mijn voet
Schriftlezing Psalm 119: 105-112, 129-136 en 2Tim.3:14-17 Tekst v. 105 en 130 "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. ......
PredikantH. Markus (Leerdam)
Datum27 juni 2021
KerkBethlehemkerk

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler).