Dienst gemist - terugluisteren

De diensten van afgelopen twee maanden zijn op deze pagina terug te luisteren. Voor de diensten van afgelopen week mét beeld gaat u naar de pagina terugkijken.

Er wordt naar gestreefd de erediensten dezelfde zondag te plaatsen, het verzoek is even geduld te hebben als dat niet zo is, het kan ook enkele dagen duren.

Totdat Hij komt
Schriftlezing: Daniel 7. Gedenken, Verkondigen en Verwachten. Over de ten ondergaande babelcultuur waar we middenin zitten, anti-christlijke...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 3 juli 2022
KerkDorpskerk
Na de maaltijd
Schriftlezing Handelingen 9:20-31Tekst v. 20 "En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is." Nadat Ananias Paulus...
PredikantA.J.R. Treur (Bodegraven)
Datum 3 juli 2022
KerkBethlehemkerk
Wat gaat aan het eten vooraf
Schriftlezing: Handelingen 9: 10-19 Tekst vers 19a: “En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan”. Naast alles wat nodig is aan...
PredikantA.J.R. Treur (Bodegraven)
Datum 3 juli 2022
KerkBethlehemkerk
vondmaal: het leven vieren, Christus gedenken.
Schriftlezing Daniel 6. Tekst: vs 24b omdat hij op zijn God had vertrouwd. Om van te schrikken , maar ook voorproefje van Gods toekomst, God is...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 3 juli 2022
KerkDorpskerk
Weer een zondeval
schriftlezing Hand 5 : 32 vv Over Ananias en Saffira, een nare geschiedenis, over liegen en bedriegen en die vreselijke straf. Past dit wel bij...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum26 juni 2022
KerkBethlehemkerk
Hemelse liturgie
Schriftlezing: Openbaring 15 Het visioen dat Johannes krijgt, toont een blik in de hemel. Een glazen zee, verstild, onbeweeglijk, doorzichtig en...
PredikantC. van den Berg (Gouda)
Datum26 juni 2022
KerkDorpskerk
Saulus - voorbereiding Heilig avondmaal
Schriftlezing Hand.9:1-9 en 22:3-10, 1Tim.1:12-17 Tekst Handelingen 9:9 "En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet."...
PredikantA.J.R. Treur (Bodegraven)
Datum26 juni 2022
KerkBethlehemkerk
maaltijd en teken of: de Maaltijd en het Teken
lezing: Dan 5, Openb 18 tekst: Daniël 5:1 Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers. Openbaring 19:7 Laten...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum26 juni 2022
KerkDorpskerk
Gebouw van God ?!
lezing: 1 Kor 3 tekst: vs 10 - 15 10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en...
PredikantG.H. Vlijm (Wezep)
Datum19 juni 2022
KerkBethlehemkerk
Wordt vervuld met de Geest
Schriftlezing: Efeziërs 1: 1-14 en 5: 15-21 Tekst: Efeziërs 5: 18b “Wordt vervuld met de Geest” De woorden uit de tekst staan in de gebiedende...
PredikantC.W. Saly (Amsterdam)
Datum19 juni 2022
KerkDorpskerk
De orkaankracht van de Heilige Geest
lezing: Lukas 23 vs 33 vv. Hand 6 : 1 - 7 tekst: hand 6 : 7b en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Het weerbericht met...
PredikantH.G. de Graaff (Nieuwerbrug)
Datum19 juni 2022
KerkBethlehemkerk
Wie God bewaart, is wel bewaard of 'Veiligheid voor alles'
Lezing: Psalm 121Tekst: Psalm 121:5 "De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand." "God heeft mij bewaard" zei een jongen...
PredikantProp. A.N.J. Scheer (Huizen)
Datum19 juni 2022
KerkDorpskerk
Vrij door het werk van de Geest
schriftlezing: Exodus 34: 29 t/m 35,  2 Korinthe 3: 7 t/m 18 Onvrijheid in je leven. School was ooit : vrij van te moeten werken. Mozes' stralende...
Predikantprop. W. Braaksma (Bodegraven)
Datum12 juni 2022
KerkDorpskerk
Gemeenschappelijk
Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47, tekst vers 44 De eerste christenen (van 120 naar 3120 gelovigen) vormde een gemeenschap. Oog voor de ander en...
PredikantA.J.R. Treur (Bodegraven)
Datum12 juni 2022
KerkDorpskerk
Over de gave van profetie
lezing: 1 Kor 14 : 1 - 7 tekst:  vs 1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. 3. Wie...
PredikantJ. Niesing (Kesteren)
Datum12 juni 2022
KerkBethlehemkerk
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
(eerste deel zonder microfoon ivm technische problemen aan de installatie) Schriftlezing Ezechiël 37:1-14Tekst v.5 "Zie, Ik ga geest in u brengen...
PredikantA.D.J.Wessels (Woudenberg)
Datum12 juni 2022
KerkDorpskerk
Bewaar het goede pand
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-8, 2 Timotheüs 1: 9-14, tekst vers 14 Het laatste feest komt nog: Zijn wederkomst. De Heilige Geest helpt ons om...
PredikantL.W. Smelt (Voorthuizen)
Datum 6 juni 2022
KerkBethlehemkerk
De Geest ontvangen
lezing: 1 Kor 2. Tekst 1 Korinthe 2:12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de...
PredikantA. Baas (Bodegraven)
Datum 6 juni 2022
KerkDorpskerk
et geweldige van God met Pinksteren
Lezing: Handelingen 2:1-13, 1 Petrus 2:1-10 Op het Pinksterfeest werden Gods grote werken verkondigd in alle talen. Zo'n dertig jaar later roept...
PredikantP. Vroegindeweij (Lexmond)
Datum 5 juni 2022
KerkDorpskerk

Wat gebeurt er allemaal in een eredienst? Lees ook: waarom zou ik naar de kerk gaan (prof. Van Ruler).