Bijbel- en Studiekringen

Er zijn verschillende kringen waar je welkom bent om elkaar te ontmoeten en de bijbel te bestuderen. De bijbelkringen met de predikant zijn gemeentebreed. De avonden en tijden worden in Kerkklanken op de website vermeld. De studiekringen zijn ook gemeentebreed, voor deelname kun je contact opnemen met de contactpersoon.

De wijkkringen zijn bedoeld voor gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. Het is goed om elkaar in de wijk te kennen en met elkaar je te verdiepen in Gods Woord. Vanuit deze contacten kun je elkaar soms ook praktisch helpen. Achter elke wijkkring staat een contacpersoon vermeld.

Gemeentebreed:

Bijbelkring met ds. A. Baas ('t Anker)
Bijbelkring met ds. A.J.R. Treur (Bethlehemkerk)

Studiekring (Anita Dijkman)
Studiekring 2.0 (Dick Buitelaar; Meer informatie? Klik hier!)
Lidmatenkring (Janine Baelde)
Vrouwenbijbelstudie op woensdagmorgen (Angelique Weerheim)

Wijkkringen:

Kring Weideveld 1 (Elma Oudshoorn)
Kring Weideveld 2 (Judith Nagel)
Kring Weideveld 3 (Gertjan ter Maat)
Kring Noord (Evert Budding)
Kring Het Visnet (Lydia Smits)
Kring 7 De Werf (Maarten Lok)
Kring Prinsenstraat (Dick Francken)
Kring Cortenhoeve (Hans Veldhuijzen)
Kring Emmakade (Mirjam Kersseboom)
Kring Jozua (Christien Nobel)
Kring Dronenwijk (Niels Borgdorff)
Kring Spoorstraat (Dhr. J. van der Vlist)
Kring Vromade (Harmen en Esther Struijk)
Kring Boesemsingel (Gert van Leeuwen)