Bijbel- en Studiekringen

In het afgelopen jaar is door een aantal gemeenteleden en kerkenraadsleden gewerkt aan het versterken van de bijbelkringstructuur in de gemeente. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds is er de wens om de bestaande kringen meer structuur en bekendheid te geven. Anderzijds is het doel om het voor nieuwe gemeenteleden en gemeenteleden die nog geen lid zijn van een kring, makkelijker maken deel te nemen aan een Bijbelkring. Deze doelen komen voort uit een groter verlangen, namelijk dat onze gemeente mag groeien in geloof en de onderlinge liefde.

Allereerst zijn bestaande kringen geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat er momenteel een heel aantal kringen in onze gemeente actief is. Elke kring heeft haar eigen wijze van samenkomen en samenzijn. Er zijn zowel specifieke wijkkringen als dorpsbrede kringen. De bestaande diversiteit hierin kan blijven bestaan. Wel is er het voornemen om per wijk te komen tot minimaal één Bijbelkring.

Thema en bijbelstudies
Bij het versterken van de bijbelkringstructuur hoort het kiezen van een thema/bijbelboek waar iedereen zo veel mogelijk mee aan de slag gaat. Voor het seizoen 2019-2020 is er gekozen voor het bijbelboek Efeze.

Bijbelstudieboeken 
Er zijn ook een aantal bijbelstudieboeken uitgekozen als suggestie om te gebruiken op de kringen. 
Klik hier voor overzicht van de lijst. 
 

Bestaande kringen met contactpersoon

Studiekring (Anita Dijkman)
Studiekring 2.0 (Dick Buitelaar; Meer informatie? Klik hier!)
Lidmatenkring (Janine Baelde)
Kring Weideveld 1 (Elma Oudshoorn)
Kring Weideveld 2 (Judith Nagel)
Kring Weideveld 3 (Gertjan ter Maat)
Kring Noord (Evert Budding)
Kring Het Visnet (Lydia Smits)
Kring 7 (Maarten Lok)
Kring Prinsenstraat (Dick Francken)
Kring Cortenhoeve (Hans Veldhuijzen)
Kring Emmakade (Mirjam Kersseboom)
Kring Jozua (Christien Nobel)
Kring Dronenwijk (Niels Borgdorff)
Kring Spoorstraat (Dhr. J. van der Vlist)
Kring Vromade (Harmen en Esther Struijk)
Kring Boesemsingel (Gert van Leeuwen)

Bijbelkring met ds. A. Baas ('t Anker)
Bijbelkring Nieuwerbrug met ds. H.G. de Graaf (liefst alleen voor Nieuwerbruggers, Bethlehemkerk)
Vrouwenbijbelstudie op woensdagmorgen (Angelique Weerheim)


Wilt u meer informatie of een aanmelding doen voor het volgen van een Bijbelkring? Dat kan bij Janine Baelde, [email protected] of 0172 651242.