Gebedskringen

Elke week komen er mensen in de gemeente samen om met elkaar te bidden voor activiteiten in onze gemeente, voor de zieken, voor de invulling van vacatures en voor andere noden. Ook u en jij bent van harte welkom!


* Elke dinsdagmorgen (behalve in de schoolvakanties) in 't Anker. 8.45-9.15 uur; Contactpersoon: Ina van Lunteren, bel (0172-617285)

* In de even weken op woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur in 't Anker; Contactpersoon: Koos van der Ree Doolaard


Voor als u de tel kwijt bent: kijk even in de activiteitenkalender!

Women to Women
Daarnaast is er in Bodegraven sinds 2015 een gebedsgroep 'Women to Women'. We komen één keer per twee maanden op een vrijdagochtend bij elkaar (meestal de laatste vrijdag van de maand ) van 9.30 uur tot 11.30/12.00 uur. Via de mail ontvangen we gebedspunten van OpenDoors. 
Contactpersoon: Emmy Soetmail: soetmode@casema.nl  

Tevens is er ook iedere maand de mogelijkheid om voor het dorp te bidden.
Bodegraafse christenen komen bij elkaar om met elkaar te bidden voor allerlei zaken die in het dorp plaatsvinden. Ook u bent van harte welkom op het Dorpsgebed, iedere 2e zaterdag van de maand van 09.00-10.00 uur in "het huis van gebed 't Rustpunt", Kerkstraat 16. 

Contactpersoon Dhr. J.A. van der Vlist, bel (0172) 613460 of

Ervaar ook de zegen van het met elkaar bidden voor de gemeente en het dorp!

Graag tot ziens!