Gebedskringen

Elke week komen er mensen in de gemeente samen om met elkaar te bidden voor activiteiten in onze gemeente, voor de zieken, voor de invulling van vacatures en voor andere noden. Ook u en jij bent van harte welkom!

Gebedskring 't Anker
* Elke dinsdagmorgen (behalve in de schoolvakanties) in 't Anker. 8.45-9.15 uur; Contactpersoon: Ina van Lunteren, bel (0172-617285)

* In de even weken op woensdagavond, uitgezonderd de zomervakantie, van 19.00 tot 19.45 uur in 't Anker; Contactpersoon: Koos van der Ree Doolaard

Voor als u de tel kwijt bent: kijk even in de activiteitenkalender!


Women to Women

Daarnaast is er in Bodegraven sinds 2015 een gebedsgroep 'Women to Women'. We komen één keer per twee maanden op een vrijdagochtend bij elkaar (meestal de laatste vrijdag van de maand ) van 9.30 uur tot 11.30/12.00 uur. Via de mail ontvangen we gebedspunten van OpenDoors. 
Contactpersoon: Emmy Soetmail: [email protected]  


Dorpsgebed
Tevens is er ook iedere maand de mogelijkheid om
voor het dorp te bidden.
Bodegraafse christenen komen bij elkaar om met elkaar te bidden voor allerlei zaken die in het dorp plaatsvinden. Ook u bent van harte welkom op het Dorpsgebed, iedere 2e zaterdag van de maand van 09.00-10.00 uur in "het huis van gebed 't Rustpunt", Kerkstraat 16. 

Contactpersoon Dhr. J.A. van der Vlist, bel (0172) 613460 of

Ervaar ook de zegen van het met elkaar bidden voor de gemeente en het dorp!


Gebedsgroep Nieuwerbrug
Elke 3e donderdag van de maand komen we bij elkaar. We beginnen om 19.30 uur en onze plaats van samenkomst is in de kerkzaal van de Brugkerk. We lezen een stukje uit de Bijbel en zingen liederen en gaan daarna met elkaar in gebed. Wij bidden voor gebeurtenissen in onze gemeentes en in ons dorp. 

We hebben geen leden. Iedereen is van  harte welkom! Wil je meer weten of voorbeden doorgeven? Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen: Nathan Noorland ([email protected]) Mieke Smith ([email protected]).


Graag tot ziens!