Jaarthema 17-18

Het jaarthema voor het winterseizoen is Bouw uw Koninkrijk.

Zondagochtend 3 september werd, tijdens de eredienst in de Dorpskerk, dit nieuwe jaarthema bekend gemaakt. Hiermee werd het stokje overgenomen van de commissie vervolgde kerk die vorig seizoen het thema ‘Kind in de vervolgde kerk’ heeft behandeld. Het nieuwe jaarthema is opgedeeld in drie subthema’s:

  • Fundament
  • Levende stenen
  • Uitbouw

Ook de preek was afgestemd op dit thema: Klik hier om terug te luisteren.

Bij de uitgang van de kerk werd een weekboekje uitgedeeld waarin per dag een bijbelstukje wordt behandeld met een aantal vragen, die je thuis kunt doornemen. Mocht u het boekje niet ontvangen hebben, klik hier voor de digitale versie.

Na de dienst was er, in 't Anker, onder het genot van een kop koffie of thee gelegenheid om over het nieuwe thema door te praten. Voor de kinderen was er ook een activiteit beneden in 't Honk.

Men dacht, in tweetallen, na over een viertal vragen:
1. Op welke manieren kun je evangeliseren? Wat past het beste bij jou?
2. Wat kunnen we van Jezus leren als het om evangeliseren gaat?
3. Hoe kunnen we als gemeente Bodegraven missionair zijn?
4. Wat vind je van het thema 'Bouw Uw koninkrijk en hoe kun jij meebouwen?

De commissie hoopt op een mooi seizoen waarin we met z’n allen meer en meer lichtend licht en zoutend zout zullen zijn zodat Gods Koninkrijk ook hier in Bodegraven uitgebreid wordt.

=============