4G

Toerustingsavonden over geloofsopvoeding 

Waarom 4G?

God
Hij is de Schepper van alles wat leeft. Ons leven en dat van onze kinderen is geschapen tot eer van Hem. Zijn liefde en vergevingsgezindheid, Zijn leefregels en terechtwijzingen zijn een voorbeeld. Hebben maar 1 doel voor alles wat leeft. Hem dienen, eren, liefhebben boven alles. Elkaar liefhebben voor alles. Hoe je dat kunt doen, leert Hij ons ook. Met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Met het oog op vandaag en op morgen. Daar ligt de basis en het doel van 4G!


Gezin 
Het gezin, een intieme verbinding van mensen. Een kleurrijk kunstwerk, samengesteld uit emoties, verlangens, ervaringen en karakters. Daarbinnen wil God een plek krijgen. In die samenstelling wil Hij zijn liefde tonen en Zijn woorden kracht bijzetten. Spreken over gezinnen en God in de gezinnen vraagt om tact, respect voor elkaars opvattingen en ruimte. Ruimte voor de kleur van jouw gezin. 4G avonden willen daar recht aan doen, die ruimte zijn voor iedereen die zich met welke vorm van gezin dan ook bezig houdt.  Om woorden tot daden te maken reiken we praktische ideeën aan om God in het gezin en in de harten van onze kinderen Zijn plek te geven.


Geloof 
Geloof is niet vrijblijvend. De wetenschap en beleving van Gods oneindige liefde schept een verlangen of misschien wel opdracht om te delen. Delen met onze kinderen door de doop en de hierbij uitgesproken belofte om ze naar vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Hoe doe je dat in een tijd waarin gelovengeen grote plaats in de maatschappij mag hebben. In een omgeving waarin verschillende geloven naast elkaar leven en waarin ieder, zelfs kinderen, zijn eigen ‘ik’ als beste raadgever zou moeten zien. Hoe brengen we samen wat de maatschappij graag uit elkaar haalt. Geloof en leven, God wil die 2 verbinden want zegt Hij dat zal u tot zegen zijn. Daar wil 4G een instrument voor zijn.


Gemeente 
We zijn aan elkaar gegeven, God bracht ons bij elkaar rondom Zijn Woord. Wij zijn uniek en juist daarom kunnen we elkaar tot een hand en een voet zijn. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en geeft opvoeding een unieke invulling. Die veelzijdigheid verbinden en delen met elkaar, kan niet anders dan leiden tot een warme en stevige omhelzing. Ook gezinnen waar moeite is en geen vanzelfsprekendheden zijn wil 4G een veilige omgeving bieden om te delen. Delen binnen een snelle en veilige verbinding die door God zelf gegeven is. 


Daarom 4G!

Terugblik vorige avonden

Datum volgende 4G avond:
Donderdag 4 juni (save the date)