Talentenpool

Het komt regelmatig voor dat er bij gemeenteleden behoefte is aan wat (tijdelijke) extra steun in de vorm van praktische hulp, bv bij ziekte, hulp na een operatie, praktische hulp als er gezins- of psychische problemen zijn.

In overleg met de CPZ (Commissie Psycho-pastorale Zorg) en de Diaconie van wijk 1 en 2  is daarom de Talentenpool opgericht.

U kunt dan denken aan huishoudelijke hulp, koken, opvang binnen het gezin bij ziekenhuisopname, vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in huis of tuin, helpen met boodschappen doen etc.

Ieder kan via deze weg zijn ontvangen talenten en/of tijd vrijwillig ter beschikking stellen voor naaste gemeenteleden.

Wij zijn dankbaar dat er al mensen zijn die zich hebben opgegeven en hulp bieden.

Als u hulp nodig hebt of hulp wilt bieden, kunt u bellen of mailen naar de contactpersoon van de Talentenpool, Dhr. E. Budding, telefoon: 0172- 651707  (e-mail: [email protected])

U kunt ook een aanmeldingsformulier downloaden en doorsturen naar vermeld emailadres.
 

Contact? E. Budding