Veel gestelde vragen

In verband met de uitbraak van het Coronavirus kan het zijn dat er vragen bij u leven over de activiteiten binnen onze gemeente. Hieronder proberen we de meest gestelde vragen te beantwoorden.

Houd ook het nieuws op de HOME pagina in de gaten!

Laatst aangepast: 13-01-2021

Gezien de verlenging van de lockdown zal ‘t Anker tot 10-02-2021 gesloten blijven voor catechese, jeugdwerk en bijeenkomsten voor volwassenen. 

Of het jeugdwerk voor kinderen t/m 12 jaar eerder kan starten is afhankelijk van wat de overheid besluit over het eerder openen van de basisscholen.

Het Corona team

=============

16-12-2020:
In het advies dat door de PKN is uitgebracht na de lockdown per 15-12-2020 ziet het Corona-team voldoende ruimte om met de kerkdiensten op de huidige voet door te gaan. Dit betekent dat er per kerkdienst maximaal 30 personen exclusief personeel aanwezig kunnen zijn.  Alleen de voorzangers zingen in de dienst. Per 1 december jl. is de mondkapjesplicht ingegaan voor publieke binnenruimten, uitgezonderd o.a. de kerkgebouwen. Het Corona-team adviseert wel om bij het lopen in de Dorpskerk of Bethlehemkerk een mondkapje te dragen. Als men gaat zitten kan het mondkapje af. Tijdens de kerkdiensten kan er geen kinderoppas worden geboden.

Huisbezoeken kunnen indien noodzakelijk doorgaan met inachtneming van de overheidsrichtlijnen.

De Dorpskerk open op woensdag- en zaterdagmiddag kan doorgaan. 

Verder vindt het Corona-team dat de mondkapjesplicht wel geldt in ‘t Anker. Voor een consistent beleid geldt voor alle bijeenkomsten de mondkapjesplicht als men door ‘t Anker loopt. Als men zit mag het mondkapje af. (Voor verdere uitleg: Klik hier!)

Het Corona-team.

==========

Wat zijn de richtlijnen als ik naar de kerk ga of in 't Anker een activiteit bijwoon?

Hier zijn gebruiksplannen voor opgesteld.
- Klik hier voor het gebruiksplan voor de kerken
- Klik hier voor het gebruiksplan voor 't Anker
- Klik hier voor het gebruiksplan voor een huwelijksdienst

Bij wie moet ik zijn als ik praktische vragen heb?
Je kunt een mail sturen naar de mensen van het Corona team. Ze zijn te bereiken via [email protected]

Ik heb praktische of pastorale hulp nodig als gevolg van het Coronavirus.
Op de Contactpagina staan de gegevens die u nodig hebt om de juiste personen te benaderen. 

Ik zou graag eens met iemand willen praten over alles wat er nu om ons heen gebeurt. Wie kan ik benaderen?
Per wijk is er een contactpersoon beschikbaar. Lees meer hierover in het nieuwsitem.

Als er veel mensen tegelijk de kerkdiensten beluisteren en bekijken, kan de streaming dit dan wel aan? 
Ja, de streaming gaat vanaf een punt met veel capaciteit. 

Waar kan ik mijn collectegeld doneren, als ik niet naar de kerk kan? 
Je kunt geld of collectebonnen in de brievenbus van het kerkelijk bureau bezorgen. Het is ook mogelijk om online te doneren via de Giftenpagina of via de Givt app

Ik ontvang geen nieuwsberichten per mail en ben niet toegevoegd aan de gemeente-app.
Via deze link kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven via de mail. Om toegevoegd te worden aan gemeente-app kunt u een verzoek sturen naar 0615412963 (één nr per gezin).