Catechese

Catechese seizoen 2018-2019

Elke maandag- en dinsdagavond wordt er catechese gegeven in ’t Anker in Bodegraven. Aan het begin van het seizoen worden alle jongeren t/m 23 jaar, die nog geen belijdenis gedaan hebben, door middel van een flyer uitgenodigd naar catechisatie te komen. Elke jongere kan daarop aangeven welke avond zijn of haar voorkeur heeft.

Omdat wijk 2 momenteel vacant is, heeft de kerkenraad dhr. M. Spierenburg uit Lisse bereid gevonden om op maandagavond als catecheet aanwezig te zijn. Op dinsdagavond leidt ds. Van Oordt de catechese. 

12-15 jaar:
Voor de jongeren van 12 tot en met 15 jaar gebruiken we de methode Follow Me van de HGJB. De catecheseavond begint voor hen met een centraal gedeelte waarin de predikant of catecheet een korte inleiding houdt over het onderwerp. Dit wordt ondersteund door een power-point presentatie. Hierna gaan de catechisanten in kleine groepjes uiteen om samen met hun mentor het onderwerp verder uit te diepen en te bespreken. Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt. 

16+ en 18+:
Voor de jongeren van 16 en 18 jaar en ouder zijn er aparte groepen o.l.v. een mentor of catecheet waarin verdieping van het geloof en de geloofsleer en voorbereiding op het doen van openbare belijdenis centraal staat. Zij maken dit jaar gebruik van het boekje Houd Vast van de HGJB. 

(Voorbereidende) belijdeniscatechese:
In verband met de vacature van predikant in wijk 2 wordt zowel de voorbereidende belijdeniscatechese als de belijdeniscatechisatie dit seizoen  gegeven door ds. Van Oordt, beide op dinsdagavond. Wij stellen het op prijs dat jongeren die belijdenis willen gaan doen, hier twee jaar voor uittrekken. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Deze dienen wel met de predikant besproken te worden. Ook voor oudere gemeenteleden is er gelegenheid deel te nemen aan de belijdeniscatechese.  De boekjes ‘Leer ons geloven’ en ‘Leer ons belijden’ worden gebruikt bij de (voorbereidende) belijdeniscatechese. 

De eerste catechese avonden zijn op maandag 24 september of dinsdag 25 september 2018.
Het rooster voor de avonden gedurende de rest van het seizoen vind je hier.

Avondindeling:

Tijdstip Activiteit Wanneer?
19.00-19.50 uur 12 – 15 jaar Maandag + Dinsdag
20.15-21.00 uur 16+ Maandag + Dinsdag
21.15-22.00 uur 18+ Alleen op maandag
20.15-21.15 uur Voorbereidende belijdenis catechese Dinsdag
21.15-22.15 uur Belijdeniscatechese Dinsdag

Catechese anders-begaafden:
Naast de catechisatie op maandag en dinsdag wordt er één keer in de twee weken op donderdagavond in ’t Anker catechisatie gegeven aan anders-begaafden. 

Informatie:
Voor vragen of informatie over de catechese kun je contact opnemen met de secretaresse van de catechesecommissie: Mw. Marlies van Ginkel, Zwaluw 57, Tel. 06-24330219 of mail: marliesvanginkel@gmail.com 
Ook kun je terecht bij de voorzitter van de commissie: dhr. Cor den Boon 06-53558480 of mail: jcdenboonbeheerbv@solcon.nl


Follow Me  (HGJB)
Mulitmediale cathecese methode
Rooster seizoen 2018-2019