Catechese

Catechese seizoen 2021-2022

Elke maandag- en dinsdagavond wordt er catechese gegeven in ’t Anker in Bodegraven. Aan het begin van het seizoen worden alle jongeren van de brugklas t/m 23 jaar, die nog geen belijdenis gedaan hebben, door middel van een flyer uitgenodigd naar catechisatie te komen. Elke jongere kan daarop aangeven welke avond zijn of haar voorkeur heeft.

We houden ons tijdens de catechese aan de dan geldende Corona maatregelen.

12-15 jaar
De jongeren van 12 tot 15 jaar hebben een gezamenlijke opening. Daarna gaan ze in groepjes uiteen. Onder leiding van een mentor gaan ze verder in op het onderwerp van die avond. Zij maken gebruik van de Follow Me methode.
Ds Baas en ds Treur zullen het centrale gedeelte voor hun rekening nemen.  

16 en 17 jaar
Voor de jongeren van 16 t/m 18 jaar zijn er aparte groepen o.l.v. een mentor waarin verdieping van het geloof en de geloofsleer en voorbereiding op het doen van openbare belijdenis centraal staat. Zij maken dit jaar gebruik van het boekje Leer en Leef.

18 jaar en ouder
Jongvolwassenen die de stap naar de voorbereidende belijdenis catechese nog niet maken gaan o.l.v. een mentor zich meer verdiepen in de Bijbel en in geloofsvragen. De HGJB is bezig om voor deze leeftijdscategorie een methode te ontwikkelen en wij gaan meedoen met de pilot daarvan.

(Voorbereidende) Belijdeniscatechese
De voorbereidende belijdeniscatechisatie wordt dit seizoen gegeven door ds. Treur op dinsdagavond. Hierbij wordt het boekje 'Discipelschap' gebruikt . De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door ds. Baas op maandagavond, hierbij wordt gebruik gemaakt van het boekje 'Gewone catechismus'. Wij stellen het op prijs dat jongeren die belijdenis willen gaan doen, hier twee jaar voor uittrekken. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Deze dienen wel met de predikant besproken te worden. Ook voor oudere gemeenteleden is er gelegenheid deel te nemen aan de belijdeniscatechese.  Het boekje bij de voorbereidende belijdeniscatechese. Het boekje ‘Gewone catechismus’ bij de belijdeniscatechese.

Data
De eerste catechese avonden zijn op maandag 27 september of dinsdag 28 september 2021. Het rooster voor de avonden gedurende de rest van het seizoen vind je hier.

 

 Indeling

 Maandag

 Dinsdag

12 - 15 jaar

19.00 - 19.50 uur

19.00 - 19.50 uur

16 en 17 jaar

20.15 - 21.00 uur

20.15 - 21.00 uur

18 +

20.15 - 21.00 uur

21.15 - 22.00 uur

Voorbereidende belijdeniscatechese

 

20.15 - 21.15 uur

Belijdeniscatechese

20.15 - 21.15 uur

 

 

Catechese op donderdag
Naast de catechisatie op maandag en dinsdag wordt er één keer in de twee weken op donderdagavond in ’t Anker catechisatie gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking.

Huwelijkscatechese
Voor stellen die trouwplannen hebben wordt huwelijkscatechese georganiseerd. In 3 avonden bespreek je samen met de wijkpredikant wat het betekent als je ‘ja’ tegen elkaar zegt in de kerk, in het midden van de gemeente en voor God. Wat beloof je dan eigenlijk? Een goede voorbereiding op je huwelijk, en tegelijk een mooie gelegenheid om je wijkpredikant beter te leren kennen, en andersom. Voor vragen over déze catechese kun je terecht bij de wijkpredikant.

Informatie
Voor vragen of informatie over de catechese kun je contact opnemen met de secretaresse van de catechesecommissie: Mevr. Maria van Dijk, De Bree 35A, tel. 06-51125333 e-mail: [email protected]

 

 

Follow Me  (HGJB)

Leer en Leef (HGJB)

Rooster seizoen 2021-2022