Catechese

Catechese seizoen 2020-2021

Elke maandag- en dinsdagavond wordt er catechese gegeven in ’t Anker in Bodegraven. Aan het begin van het seizoen worden alle jongeren van de brugklas t/m 23 jaar, die nog geen belijdenis gedaan hebben, door middel van een flyer uitgenodigd naar catechisatie te komen. Elke jongere kan daarop aangeven welke avond zijn of haar voorkeur heeft.
Omdat wijk 1 momenteel vacant is, zal ds Baas op beide avonden het centrale gedeelte voor zijn rekening nemen.  

12-15 jaar
Elke maandag- en dinsdagavond wordt er catechese gegeven in ’t Anker in Bodegraven. Aan het begin van het seizoen worden alle jongeren van de brugklas t/m 23 jaar, die nog geen belijdenis gedaan hebben, door middel van een flyer uitgenodigd naar catechisatie te komen. Elke jongere kan daarop aangeven welke avond zijn of haar voorkeur heeft.
Omdat wijk 1 momenteel vacant is, zal ds Baas op beide avonden het centrale gedeelte voor zijn rekening nemen.  

16, 17 en 18 jaar
Voor de jongeren van 16 t/m 18 jaar zijn er aparte groepen o.l.v. een mentor waarin verdieping van het geloof en de geloofsleer en voorbereiding op het doen van openbare belijdenis centraal staat. Zij maken dit jaar gebruik van het boekje Leer en Leef.

(Voorbereidende) Belijdeniscatechese
In verband met de vacature van predikant in wijk 1 wordt zowel de voorbereidende belijdeniscatechese als de belijdeniscatechisatie dit seizoen  gegeven door ds. Baas, beide op maandagavond. Wij stellen het op prijs dat jongeren die belijdenis willen gaan doen, hier twee jaar voor uittrekken. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Deze dienen wel met de predikant besproken te worden. Ook voor oudere gemeenteleden is er gelegenheid deel te nemen aan de belijdeniscatechese.  Het boekje ‘Gewone catechismus’ wordt gebruikt bij de (voorbereidende) belijdeniscatechese.

Data
De eerste catechese avonden zijn op maandag 28 september of dinsdag 29 september 2020. Het rooster voor de avonden gedurende de rest van het seizoen vind je hier.

Indeling Maandag Dinsdag
12 - 15 jaar 19.00 - 19.50 uur 19.00 - 19.50 uur
16 en 17 jaar 20.15 - 21.00 uur 20.15 - 21.00 uur
18 + 20.15 - 21.00 uur 21.15 - 22.00 uur
Voorbereidende catechese 19.45 - 20.30 uur  
Belijdeniscatechese 20.45 - 21.45 uur  


Catechese anders-begaafden
Naast de catechisatie op maandag en dinsdag wordt er één keer in de twee weken op donderdagavond in ’t Anker catechisatie gegeven aan anders-begaafden.

Informatie
Voor vragen of informatie over de catechese kun je contact opnemen met de secretaresse van de catechesecommissie: Mw. Maria van Dijk, De Bree 35A, tel. 06-51125333 e-mail: [email protected]