Catechese

Catechese seizoen 2019-2020

Elke maandag- en dinsdagavond wordt er catechese gegeven in ’t Anker in Bodegraven. Aan het begin van het seizoen worden alle jongeren t/m 23 jaar, die nog geen belijdenis gedaan hebben, door middel van een flyer uitgenodigd naar catechisatie te komen. Elke jongere kan daarop aangeven welke avond zijn of haar voorkeur heeft.

Op maandagavond leidt ds. Baas de catechese. Omdat wijk 1 momenteel vacant is, heeft de kerkenraad dhr. A.J. Smits bereid gevonden om op dinsdagavond als catecheet de catechese te leiden.

 

12-15 jaar:

Voor de jongeren van 12 tot en met 15 jaar gebruiken we de methode Follow Me van de HGJB. De catecheseavond begint voor hen met een centraal gedeelte waarin de predikant of catecheet een korte inleiding houdt over het onderwerp. Dit wordt ondersteund door een power-point presentatie. Hierna gaan de catechisanten in kleine groepjes uiteen om samen met hun mentor het onderwerp verder uit te diepen en te bespreken. Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt.

 

16+ en 18+:

Voor de jongeren van 16 en 18 jaar en ouder zijn er aparte groepen o.l.v. een mentor of catecheet waarin verdieping van het geloof en de geloofsleer en voorbereiding op het doen van openbare belijdenis centraal staat. Zij maken dit jaar gebruik van het boekje Leer en Leef van de HGJB.

 

(Voorbereidende) belijdeniscatechese:

De voorbereidende belijdeniscatechisatie wordt dit seizoen op dinsdagavond gegeven door de catecheet, A.J. Smits. De methode Leer ons belijden wordt tijdens de avonden behandeld.

De belijdeniscatechisatie wordt dit seizoen op maandagavond gegeven door ds. Baas. Hij zal het boekje ´Gewone catechismus´ behandelen.

Wij stellen het op prijs dat jongeren die belijdenis willen gaan doen, hier twee jaar voor uittrekken. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Deze dienen wel met de predikant of catecheet besproken te worden. Ook voor oudere gemeenteleden is er gelegenheid deel te nemen aan de belijdeniscatechese.  

 

De eerste catechese avonden zijn op maandag 30 september of dinsdag 1 oktober 2019. Het rooster voor de avonden gedurende de rest van het seizoen vind je hier.

 

Avondindeling:

Tijdstip

Activiteit

Wanneer?

19.00-19.50 uur

12 – 15 jaar

Maandag + Dinsdag

20.15-21.00 uur

16+

Maandag + Dinsdag

20.15-21.00 uur

18+

Maandag + Dinsdag

21.15-22.15 uur

voorbereidende belijdenis catechese

Dinsdag 

21.15-22.15 uur

belijdeniscatechese

Maandag

 

Catechese anders-begaafden

Naast de catechisatie op maandag en dinsdag wordt er één keer in de twee weken op donderdagavond in ’t Anker catechisatie gegeven aan anders-begaafden.

 

Informatie

Voor vragen of informatie over de catechese kun je contact opnemen met een van de voorzitters van de commissie: dhr. Niels Doelman, tel. 06-21426836 of mail: nielsdoelman@gmail.com / dhr. A. Groenewegen, tel. 06-10188320 of mail andre.groenewegen@outlook.com.

Ook kun je contact leggen met de de secretaresse van de catechesecommissie: Mw. Maria van Dijk, De Bree 35a, Nieuwerbrug, tel. 06-51125333 of mail: mariavandijk79@gmail.com.
 


Follow Me  (HGJB)
Mulitmediale cathecese methode
Rooster seizoen 2019-2020