Jeugdclub de Wegwijzer

Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool is er gedurende het winterseizoen (eind september tot half april) Jeugdclub de Wegwijzer.

De clubavonden zijn ingedeeld op basisschoolgroepen. Op die manier kan er goed aangesloten worden op het niveau en de wensen van de kinderen. Tijdens de clubavonden willen we de kinderen ontspanning en activiteit bieden. Een plek waar ze vrienden kunnen ontmoeten en nieuwe vrienden kunnen maken en meer van de Here Jezus en Zijn Evangelie mogen leren.

Een clubavond is over het algemeen ingedeeld in twee gedeelten.
Tijdens het eerste gedeelte wordt er met elkaar gezongen uit de bundel ‘Op Toon Hoogte’. Er wordt met elkaar gebeden en stil gestaan bij de Bijbel. Dit gebeurt met behulp van programmabladen van de HGJB. Tijdens het tweede gedeelte is er tijd voor activiteit en ontspanning. Dit wordt voornamelijk vorm gegeven door een knutselactiviteit of een spel.

Praktisch
De clubavonden vinden plaats in 't Anker (Pastorieplein 2)

Avond Tijd Groep Startdatum
Maandagavond 18:45 uur tot 20:00 uur Groep 6 23-sep
Dinsdagavond 19.00 uur tot 20.15 uur Groep 7 24-sep
Woensdagavond 19.00 uur tot 20.15 uur Groep 8 25-sep
Donderdagavond 18:45 uur tot 20:00 uur Groep 5 26-sep

Vragen of meer info?
Harm Jan Bakker, Jeugdouderling; mail: info@harmjanbakker.nl 

Website HGJB


HGJB-voor jou