Jeugdclub de Wegwijzer

Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool is er gedurende het winterseizoen (eind september tot half april) Jeugdclub de Wegwijzer. De clubavonden zijn ingedeeld op basisschoolgroepen. Op die manier kan er goed aangesloten worden op het niveau en de wensen van de kinderen.  

De clubavonden vinden voortaan plaats in ’t Honk (Pastorieplein 2). De kinderen kunnen dan bij de ingang van ’t Honk, aan 't Ankerplein, weggebracht en opgehaald worden.

Avond Tijd Groep Startdatum Frequentie
Maandagavond 18:45 uur tot 20:00 uur Groep 6 28-sep om de week
Dinsdagavond 19.00 uur tot 20.15 uur Groep 7 29-sep wekelijks
Woensdagavond 19.00 uur tot 20.15 uur Groep 8 30-sep wekelijks
Donderdagavond 18:45 uur tot 20:00 uur Groep 5 1-okt om de week

Tijdens de clubavonden willen we de kinderen een plek bieden waar ze vrienden kunnen ontmoeten, nieuwe vrienden kunnen maken en meer van de Heere Jezus en Zijn Evangelie mogen leren.

Een clubavond is over het algemeen ingedeeld in twee gedeelten. Tijdens het eerste gedeelte wordt er met elkaar gezongen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’. Er wordt met elkaar gebeden en stil gestaan bij de Bijbel. Dit gebeurt met behulp van programmabladen van de HGJB. Tijdens het tweede gedeelte is er tijd voor activiteit en ontspanning. Dit wordt vormgegeven door een knutselactiviteit of een spel.

Algemene richtlijnen – i.v.m. corona
Vanwege de regelgeving rondom corona gaan we uit van de RIVM-richtlijnen bestemd voor kinderen tot 13 jaar en volwassenen en volgen we de richtlijnen voor basisscholen. Concreet betekent dit het volgende:

  1. Onderling hoeven de kinderen en de leiding van de betreffende avond geen 1,5 meter te waarborgen tot elkaar. De leiding zelf zal onderling wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
  2. De clubavonden worden verplaatst naar ’t Honk. De route voor entree/vertrek is via 't Ankerplein (parkeerplaats) of het steegje achter de notaris langs. Zowel ouders als kinderen moeten zoveel mogelijk de normale entree van 't Anker mijden (i.v.m. andere mensen/ verkeer).  

Belangrijk om te delen/weten
Is er rondom uw kind specifieke informatie waar we rekening mee moeten houden? Dan horen we dit graag bij aanvang van het seizoen. U kunt dit bij de betreffende clubleiding melden en aangeven waar rekening mee gehouden moet worden.

Vragen of meer info?
Harm Jan Bakker, Jeugdouderling; mail: [email protected] 

 

Data clubavonden      
Maandagavond Dinsdagavond Woensdagavond Donderdagavond
28-sep 29-sep 30-sep 1-okt
  6-okt 7-okt  
12-okt 13-okt 14-okt 15-okt
Herfstvakantie
26-okt 27-okt 28-okt 29-okt
Dankdag
9-nov 10-nov 11-nov 12-nov
  17-nov 18-nov  
23-nov 24-nov 25-nov 16-nov
  1-dec 2-dec  
7-dec 8-dec 9-dec 10-dec
  15-dec 16-dec  
Kerstvakantie
4-jan 5-jan 6-jan 7-jan
  12-jan 13-jan  
18-jan 19-jan 20-jan 21-jan
  26-jan 27-jan  
1-feb 2-feb 3-feb 4-feb
  9-feb 10-feb  
15-feb 16-feb 17-feb 18-feb
Voorjaarsvakantie
1-mrt 2-mrt 3-mrt 4-mrt
Biddag
15-mrt 16-mrt 17-mrt 18-mrt
  23-mrt 24-mrt  
29-mrt 30-mrt 31-mrt 1-apr

Website HGJB


HGJB-voor jou