Jeugdclub de Wegwijzer

Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool is er gedurende het winterseizoen (eind september tot half april) Jeugdclub de Wegwijzer. De clubavonden zijn ingedeeld op basisschoolgroepen. Op die manier kan er goed aangesloten worden op het niveau en de wensen van de kinderen.  

De clubavonden vinden voortaan plaats in ’t Honk (Pastorieplein 2). De kinderen kunnen dan bij de ingang van ’t Honk, aan 't Ankerplein, weggebracht en opgehaald worden.

Avond Tijd Groep Startdatum Frequentie
Maandagavond 18:45 uur tot 20:00 uur Groep 6 27-sep om de week
Dinsdagavond 19.00 uur tot 20.15 uur Groep 7 28-sep wekelijks
Woensdagavond 19.00 uur tot 20.15 uur Groep 8 29-sep wekelijks
Donderdagavond 18:45 uur tot 20:00 uur Groep 5 30-sep om de week

Tijdens de clubavonden willen we de kinderen een plek bieden waar ze vrienden kunnen ontmoeten, nieuwe vrienden kunnen maken en meer van de Heere Jezus en Zijn Evangelie mogen leren.

Een clubavond is over het algemeen ingedeeld in twee gedeelten. Tijdens het eerste gedeelte wordt er met elkaar gezongen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’. Er wordt met elkaar gebeden en stil gestaan bij de Bijbel. Dit gebeurt met behulp van programmabladen van de HGJB. Tijdens het tweede gedeelte is er tijd voor activiteit en ontspanning. Dit wordt vormgegeven door een knutselactiviteit of een spel.

Algemene richtlijnen – i.v.m. corona
Vanwege de regelgeving rondom corona gaan we uit van de RIVM-richtlijnen bestemd voor kinderen tot 13 jaar en volwassenen en volgen we de richtlijnen voor basisscholen. Concreet betekent dit het volgende:

  1. Onderling hoeven de kinderen en de leiding van de betreffende avond geen 1,5 meter te waarborgen tot elkaar. De leiding zelf zal onderling wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
  2. De clubavonden worden verplaatst naar ’t Honk. De route voor entree/vertrek is via 't Ankerplein (parkeerplaats) of het steegje achter de notaris langs. Zowel ouders als kinderen moeten zoveel mogelijk de normale entree van 't Anker mijden (i.v.m. andere mensen/ verkeer).  

Belangrijk om te delen/weten
Is er rondom uw kind specifieke informatie waar we rekening mee moeten houden? Dan horen we dit graag bij aanvang van het seizoen. U kunt dit bij de betreffende clubleiding melden en aangeven waar rekening mee gehouden moet worden.

Vragen of meer info?
Harm Jan Bakker, Jeugdouderling; mail: [email protected] 

 

Website HGJB


HGJB-voor jou