Jongerenpastoraat 't Honk

Aanleiding:

Jongeren horen voluit bij de gemeente. Bij de doopbelofte van de ouders heeft de gemeente de verplichting op zich genomen om ouders te steunen in het ‘doen en helpen onderwijzen’ in de weg die tot de zaligheid leidt. De pastorale zorg van de gemeente gaat daarom óók uit naar de jongeren.

Doelstelling: 

In navolging van Christus als onze grote Pastor wordt het jongerenpastoraat gestalte gegeven. Dit leidt tot de volgende doelstellingen:

  • de jeugd de Weg tot Christus te wijzen;
  • de jeugd een plaats in de gemeente te geven;
  • de jeugd hun weg en plaats in de wereld te wijzen.

Doelgroep:

Het JPH (Jongerenpastoraat 't Honk) richt zich op de jongeren in de leeftijdsklasse van 14 tot 23 jaar (waarbij we starten met de leeftijdsklassen 14 t/m 18 jaar).

Opzet en werkwijze:

Het jongerenpastoraat vindt plaats middels groeps- en/of individuele gesprekken. De JPH-ers worden in tweetallen verdeeld en krijgen de pastorale zorg voor een eigen sectie bestaande uit maximaal 12 jongeren. De pastorale gesprekken met de jongeren worden zoveel mogelijk door het JPH-duo gevoerd. Gesprekken kunnen thuis bij de jongere, bij de JPH-er, maar bij voorkeur in 't Honk plaats vinden. Naast de gesprekken wordt er aandacht geschonken aan verjaardagen en andere bijzondere gebeurtenissen.

Grondslag en commitment:

Van de JPH-er verwachten we dat hij/zij kennis heeft genomen van het beleidsplan en er zich aan committeert. Ook vinden we het belangrijk dat de JPH-er een trouw meelevend belijdend lid is van onze wijkgemeente.

Hij/zij heeft een warm hart voor de jeugd en is gemotiveerd om vanuit de liefde tot Christus jongeren te begeleiden.

Relatie regulier pastoraat – jongerenpastoraat:

Het jongerenpastoraat fungeert als aanvulling op het reguliere pastoraat binnen het gezin en/of het reguliere pastoraat vanuit de wijken.

Heb je vragen over het jongerenpastoraat? Bel of mail gerust: 

(tel. 06-29516602)

Hans van 't Spijker