Scholenzondag

Eind 2020 is op de gezamenlijke vergadering van de scholen en kerken besloten dat de scholen van de Vier Windstreken (Da Costaschool, Prinses Beatrixschool en Wereldweijde) niet meer meedoen met de Scholenzondag. Zij vullen de contacten 'Kerk en school' voortaan op een andere manier in. Deze scholen worden per schooljaar verbonden aan een kerk/gemeente waarna, in overleg, meerdere activiteiten per jaar worden afgesproken. De Verhoeff-Rollmanschool heeft gekozen om de Scholenzondag als vanouds in te vullen. Zij blijven verbonden met de Bethel- en de Dorpskerk.

Scholenzondag 2022
In 2022 was gekozen voor het thema "Wat een wonder!"  Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: de schepping (Genesis 2), Psalm 8 en de nieuwe hemel en aarde (Openbaring). Het thema van de dienst was 'Wat een wonder dat U aan mij denkt!'

Scholenzondag 2021
Vanwege de Coronamaatregelen kon de Scholenzondag met de Verhoeff-Rollmanschool dit jaar niet plaatsvinden. 

=========

Eerdere info over voorgaande jaren

Al een aantal jaren kennen wij in Bodegraven het begrip Scholenzondag. 
De protestants-christelijke scholen van Bodegraven worden dan verbonden aan de verschillende protestante kerken die er in Bodegraven zijn.

Ook kent de Scholenzondag altijd een thema waarover in de week voorafgaand op de Scholenzondag op de verschillende scholen wordt gewerkt. Bij het thema horen drie geschiedenissen uit de Bijbel. De leerlingen horen de geschiedenissen uit de Bijbel en maken werkstukken over wat ze geleerd en gehoord hebben.

Scholenzondag 26 januari 2020
In 2020 was gekozen voor het thema "Hé ga je mee?"  Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: Bartimeüs, Zacheüs en de roeping van de discipelen. 
 
Scholenzondag 27 januari 2019
In 2019 was gekozen voor het thema " 'De jongste eerst?!' Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: de zalving van David (1 Samuël 16), David en Goliath (1 Samuël  17) en David en Saul (1 Samuël 24). 
 
Scholenzondag 28 januari 2018
In 2018 was gekozen voor het thema "Meer dan genoeg!” Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: De bruiloft te Kana (Johannes 2: 1-12), de wonderbare spijziging (Johannes 6: 1-15) en de wonderbare visvangst (Lukas : 1-15). Tijdens de diensten stond vooral Johannes 6: 1-15 centraal.  
 
Scholenzondag 29 januari 2017
In 2017 was gekozen voor het thema "Wat is Gods plan?" Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: Esther 2, Esther 4 en Esther 8. Tijdens de erediensten stond vooral Esther 4 centraal. 

Scholenzondag 24 januari 2016
In 2016 was gekozen voor het thema "Op zoek naar de schat". Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: Zacheüs (Lukas 19: 1-10); Een schat in de hemel (Mattheüs 6: 19-24) en Het onze Vader (Mattheüs 6: 5-15 en Lukas 11: 1-13). Tijdens de diensten stond vooral de geschiedenis van Zacheüs centraal.  

Scholenzondag 25 januari 2015
In 2015 was gekozen voor het thema "Vrede van God". Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: Naäman, de Syrische legerofficier en Elisa (2 Koningen 5 en 2 Koningen 6:8-23). Tijdens de diensten stond vooral de geschiedenis van Naäman centraal.

Scholenzondag 26 januari 2014
In 2014 was gekozen voor het thema: "Wie help jij?". Aan dit thema waren drie Bijbelverhalen verbonden: De genezing van een verlamde man (Lucas 5:17- 26); De kreupele man bij de poort (Handelingen 3:1-9); De barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). 
 
Scholenzondag 27 januari 2013
In 2013 was gekozen voor het thema "Kiezen en Delen". Aan dit thema was het Bijbelboek Ruth verbonden. Tijdens de dienst in de Dorpskerk stond vooral Ruth 1 vers 18 en 19a centraal.
 
Scholenzondag 29 januari 2012
In 2012 was gekozen voor het thema "Verloren en gevonden". Aan dit thema waren drie Bijbelgedeeltes verbonden: het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Tijdens de diensten stond vooral de geschiedenis van de verloren penning centraal.

Scholenzondag 30 januari 2011
In 2011 was gekozen voor het thema "Kleurrijk". Aan dit thema waren drie Bijbelgedeeltes verbonden: de Schepping, Noach en de Torenbouw van Babel. Tijdens alle diensten stond de geschiedenis van Noach centraal.