Mannen-Bijbelstudiekring "Graaft en verdiept"


Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de vergaderingen van de mannen Bijbelstudie vereniging "Graaft en verdiept ". De avonden, dinsdagavond eens per 14 dagen, worden in de Bethlehemkerk van Nieuwerbrug gehouden. We beginnen om 20.00 uur, met inloop vanaf 19.45 uur.

Allen hartelijk welkom op onderstaande data (allen D.V.) :

     D.V. 2021        
        Datum                                       inleider Locatie                                             Bijbelstudie Hervormde Vaan
14 september Hans v/d Weiden Nieuwerbrug 1 Koningen 16 : 29 - 17 : 1  April 2021
28 september ds. De Graaff Nieuwerbrug Filippenzen 1 : 1 - 11  April 2021
12 oktober Maarten Lok Nieuwerbrug 1 Koningen 17 : 2 - 7  Mei/Juni 2021
26 oktober Jan de Vrij Nieuwerbrug Filippenzen 1 : 12 -26  Mei/Juni 2021
  9 november Frits de Romph Nieuwerbrug 1 Koningen 17 : 8 - 24  Juli/Augustus 2021
23 november Niek van Vliet Nieuwerbrug Filippenzen 1 : 27 - 2 : 11  Juli/Augustus 2021
  7 december. Leo Gorissen Nieuwerbrug 1 Koningen 18 : 1 - 20  September 2021
21 december Arie Loenen Nieuwerbrug Filippenzen 2 : 12 - 30  September 2021
         
         
    D.V. 2022        
        Datum                                      inleider Locatie                                            Bijbelstudie Hervormde Vaan
11 januari Gijs Boef Nieuwerbrug 1 Koningen 18 : 21 - 39  Oktober 2021
25 januari Piet Groenenberg Nieuwerbrug Filippenzen 3 : 1 - 11  Oktober 2021
  8 februari Ed Hoogendam Nieuwerbrug 1 Koningen 18 : 40 - 19 : 8  November 2021
22 februari Cees Bulder Nieuwerbrug Filippenzen 3 : 12 - 4 : 1  November 2021
  8 maart Dick Francken Nieuwerbrug 1 Koningen 19 : 9 - 21  December 2021
22 maart Piet Brokking Nieuwerbrug Filippenzen 4 : 2 - 9  December 2021
  5 april Wim Braaksma Nieuwerbrug 1 Koningen 21  Januari 2022
19 april Hilbrand Kramer Nieuwerbrug Filippenzen 4 : 10 - 23  Januari 2022


Contactpersoon: Jan de Vrij , Tel. 616898 e-mail: [email protected]