Mannenvereniging Schrift en Belijdenis

Mannenvereniging op Gerefomeerde Grondslag.
Samenkomst: eens in de twee weken op dinsdagavond.
Aanvang: 20.00 uur in 't Anker.

Data voor het seizoen 2018-2019, allen D.V.:  

11-09-2018 Romeinen 1
25-09-2018 Romeinen 2
09-10-2018 Romeinen 3
23-10-2018 Romeinen 4
06-11-2018 Romeinen 5
20-11-2018 Romeinen 6
04-12-2018 Romeinen 7
18-12-2018 Lukas 2: 39-56
08-01-2019 Romeinen 8
22-01-2019 Romeinen 9
05-02-2019 Romeinen 10
19-02-2019 Romeinen 11
05-03-2019 Romeinen 12
19-03-2019 Romeinen 13
02-04-2019 Romeinen 14
16-04-2019 Romeinen 15
30-04-2019 Romeinen 16

Contactpersoon:
Dhr. L.K. Roos,  tel. 06-5183 8294;