Videoteam Dorpskerk

Sinds maart 2020 zijn we begonnen met het filmen en uitzenden van erediensten, speciale kerkdiensten, en verschillende gelegenheden vanuit de Dorpskerk.
Verder worden beelden en teksten van de Psalmen, liederen, en schriftlezing op tv-schermen geprojecteerd. Door het uitzenden streven we ernaar om mensen die thuis de dienst volgen een zo goed mogelijk beeld te geven van wat er zich in de kerk afspeelt. Om dit mogelijk te maken is een videoteam opgericht dat zich bezighoudt met het voorbereiden van de presentatie voor de eredienst en het filmen en uitzenden daarvan. Daarnaast verzorgen wij ook ook de uitzending van andere (muzikale) bijeenkomsten in de Dorpskerk. 

Contact
Als u een speciale (kerk)dienst of bijeenkomst in de dorpskerk uit wil  laten zenden vragen we u om ruim vooraf een email met de geplande datum en tijd te sturen naar ons centrale email adres:
[email protected] . 

Wij zullen dan in overleg iemand inroosteren. Graag ontvangen we ook een (globaal) verloop van de bijeenkomst. De te gebruiken powerpoint presentatie (beeldverhouding 16:9) mag aangeleverd worden, maar deze kunnen wij ook verzorgen op basis van een aangeleverde liturgie/draaiboek. Op de schermen in de kerk is een donkere achtergrond met lichte letters het beste leesbaar.

Aanvraag beelden tijdens reguliere eredienst
Als u specifieke wensen heeft aangaande het uitzenden van beeldmateriaal tijdens een eredienst van wijk 1 of wijk 2  dan willen we u vragen dit eerst met de betreffende scriba te overleggen. Na afstemming/goedkeuring kan het te tonen materiaal naar genoemd emailadres worden gestuurd.

Video opnames
Van speciale diensten zoals doop en belijdenis worden beelden aan betrokkenen verstrekt. Dit loopt via de kerkenraad.

Foto vanaf de werkplek van het videoteam: