Facebook Twitter Google Plus

Week van Gebed 2019: ‘Recht voor ogen’

17 januari 2019   |   Door E M (Redactielid)
Van 20 tot 27 januari wordt in Bodegraven weer de 'Week van Gebed' gehouden. Op maandag tot en met zaterdag worden dagelijks van 19.15 uur tot 19.50 uur gebedsbijeenkomsten gehouden.

Daarvoor zijn we steeds in een andere kerk, bij een andere kerkelijke gemeente of geloofsgemeenschap te gast. De bijeenkomsten zullen de sfeer hebben van de betreffende kerk of geloofsgemeenschap.

We zijn te gast bij:
Maandag 21 januari: Hervormd Bodegraven, Dorpskerk 
Dinsdag 22 januari: Pinkstergemeente Morgenstond, Salvatorkerk
Woensdag 23 januari: St Willibrordus Geloofsgemeenschap, St Willibrorduskerk
Donderdag 24 januari: Prot. wijkgemeente Emmaüs, Lutherkerk
Vrijdag 25 januari: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Ichtuskerk
Zaterdag 27 januari: Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk

Tijdens de 'Week van Gebed' bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. 

Op een zestal avonden wordt in de gebedsweek de gelegenheid gegeven om samen te komen voor een overdenking en gebed in verschillende kerken, maar allemaal rond hetzelfde thema 'Recht voor ogen'.

Onrecht: Soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt 'De Week van Gebed' onze blik op recht en onrecht: 'Zoek het recht en niets dan het recht'. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt dit jaar uit het boek Deuteronomium 16 vers 11-20. 

De 'Week van Gebed' wordt ondersteund door de christelijke geloofsgemeenschappen van Bodegraven. 

Iedereen is van harte  welkom!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl  of  www.raadvankerken.nl / Week van Gebed of contact opnemen met Jan Kromwijk, e-mail  jan.m.kromwijk@gmail.com