Facebook Twitter Google Plus

Seniorenmiddag: 18 oktober

15 oktober 2018   |   Door E M (Redactielid)

Donderdagmiddag 18 oktober a.s. hopen we de eerste Seniorenmiddag van dit seizoen te houden. Onderwerp is: 'De dorpskruidenier vertelt van vroeger.'

Daarvoor hebben we dhr. Hans Mouthaan uit Bleskensgraaf, zelf ruim veertig jaar werkzaam geweest in de levensmiddelenbranche, uitgenodigd. Hij vertelt in een boeiende voordracht over de kruidenierswinkel uit de vijftiger jaren. Een nostalgische lezing, die veel herinneringen oproept aan losse stroop, glansstijfsel en boodschappenboekjes. Daarnaast is er deze middag natuurlijk ook ruimte voor onderling contact.

We nodigen alle senioren uit om naar het ‘t Anker te komen. Ook “Nieuwelingen” zijn van harte welkom. Vanaf 14.30 uur staan de koffie en thee klaar en om 15.00 uur beginnen we met het programma. Rond 17.00 uur willen we afsluiten. 

We hopen dat u benieuwd bent geworden en anderen aanspoort om ook mee te gaan.
Graag tot ziens! 

Voor vervoer kunt u bellen naar:
Henk van den Akker tel. (0172) 618361
Volgende data zijn D.V. donderdag 17 januari en donderdag 11 april.