Facebook Twitter Google Plus

Pre Marriage Course: Update!

16 maart 2020   |   Door E M (Redactielid)
Extra info: De eerste twee avonden van de Pre Marriage Course komen te vervallen. De PMC start pas op D.V. 15 april, mits het Coronavirus tegen die tijd afneemt.

Ben je verliefd, verloofd maar nog niet, of nog maar net getrouwd, dan is deze uitnodiging voor jou! Je bent samen hartelijk welkom op de Pre Marriage Course oftewel de PMC.

Hier ben je in de gelegenheid om met elkaar, als stel, door te praten over onderwerpen die in je relatie belangrijk zijn: communicatie, financiën, vriendschappen, gedeelde doelen en waarden, waarom trouwen, conflicten oplossen en meer.

Deze onderwerpen worden ingeleid door ds. A. Baas (eerste avond) en Wilhelm & Marijke Hoogendoorn (overige avonden). Ook proberen we iedere avond een echtpaar op de sofa te krijgen die vertelt uit eigen ervaring. Dit alles in een gezellige omgeving en onder het genot van een hapje en een drankje.

De avonden worden gehouden op woensdag 15 april, 22 april en 6 mei. De eerste twee data, 25 maart en 1 april, komen te vervallen, er zullen tzt nog extra data worden gepland. 

Uit evaluaties blijkt dat de avonden door de deelnemende stellen als heel waardevol worden ervaren.

Geef je op of informeer bij:
Mirjam Kersseboom, Emmakade 105, 2411 JG Bodegraven, tel.: 619019,
e-mail: m.kersseboom1@kpnplanet.nl
Ina van Lunteren, Koetshuis 7, 2411 SK Bodegraven, tel.: 617285,
e-mail: inavanlunteren35@gmail.com.
 


Meer info? Klik hier!