Facebook Twitter Google Plus

Biddag 2018

14 maart 2018   |   Door E M (Redactielid)
Op Biddag was de middagdienst speciaal gericht op de kinderen. Die waren in groten getale gekomen, fijn! Het thema was 'Vertel het maar'. Voorganger ds. M.J. van Oordt.

Schriftlezing: 2 Koningen 4: 1-7 (De olie van de weduwe).
Klik hier voor een link naar de eredienst. Klik hier voor de liturgie!
De muzikale begeleiding was in handen van Mw. Veenstra (orgel), Wilbert Baelde (piano) en Maria van Dijk (dwarsfluit). Aan de dienst werkten ook veel kinderen mee. Zij lazen de geloofsbelijdenis, het bijbelgedeelte en een brief van Gerdine. Ook hielpen zij de diakenen tijdens de collecte. 

Na de preek zongen we het themalied op de wijs van Psalm 100:

Omdat een vrouw geen raad meer weet
klaagt zij haar nood bij de profeet:
‘Wij hebben schulden bij een man
die ik niet meer betalen kan.

Helaas, mijn man is er niet meer.
De schuldheer dreigt nu elke keer.
Mijn zonen zullen slaven zijn.
Dat geeft verdriet en heel veel pijn.’

Elisa vraagt: ‘Wat hebt u wel?’
‘Een kruikje olie’, zegt ze snel.
‘Vraag buren, of men vaten geeft,
en zorg dat u er heel veel heeft.’

De jongens slepen vaten aan.
Zij heeft de deur op slot gedaan
en heeft daarna, met veel geduld
de vaten allemaal gevuld.

Als zij dit aan Elisa meldt,
zegt hij: ‘Verkoop dit voor veel geld.
Betaal daarmee uw schulden af
en leef van wat de Heere gaf.’

Zo zorgde God in deze nood.
Nog altijd is Zijn liefde groot.
Vertel Hem maar, waar je mee zit.
God luistert altijd als jij bidt.