Facebook Twitter Google Plus

Belevenissen in 't Rustpunt

15 maart 2018   |   Door EvV (Redactielid)
De laatste maanden horen we steeds vaker dat het drukker wordt in het Rustpunt! Dat klopt, vele kopjes koffie en thee worden er geschonken, en talloze fijne gesprekken gevoerd.

We ontvangen veel gasten die alleenstaand zijn en hier in ‘t Rustpunt een warme plek van ontmoeting weten, waar we lief en leed delen met elkaar.  Waar we luisteren naar elkaars verhalen, en soms ook met elkaar bidden.

Eén van onze vaste gasten zegt altijd: ‘Het voldoet echt aan Zijn doelstelling hè!’ Hierin laat zij doorklinken; ‘Wat ben ik blij dat ik naar deze plek toe kan’.

Bezoeker

Vorig jaar liep een bezoeker op een gegeven moment ons Rustpunt binnen. Hij vertelde dat hij al vaak gedacht had, om binnen te stappen, maar eerder niet durfde. Hij liet ons steeds meer een kijkje nemen in zijn leven, dat hoge, maar zeker ook diepe dalen kende. Maar nu was hij van de straat opgepikt en mee naar de kerk genomen. En in het Rustpunt leerde hij steeds meer mensen kennen die van onze Heiland houden. Hij warmde zich aan ons, hoorde van ons en kreeg houvast.

Ondertussen liep er vanuit de Burgerlijke gemeente een aanvraag voor een nieuwe woning voor hem. Tot twee keer toe ging een aangeboden woning niet door en daar had hij het maar al te moeilijk mee. Maar onze gebeden voor hem bleven opstijgen naar het Huis van onze Vader. En terwijl we dit schrijven kunnen we zeggen dat hij een huisje heeft gekregen, dat uitstijgt boven onze verwachtingen. Zo mooi, schoon en zelf met interieur van de vorige bewoners!

We maakten een lijst voor hem wat er nog meer nodig was en een aantal van onze gastvrouwen vulde hun naam hierop in en gaven aan wat zij voor hem konden doen. Hij heeft moeite om hulp te aanvaarden, maar we zeiden hem; ‘Dit is niet van de wereld, maar van het Koninkrijk der Hemelen en daar is alles anders!’ 

Enqûete

Op dit ogenblik ligt er een enquête in het Rustpunt waar we door onze gastvrouwen en -heren vragen stellen aan onze gasten:                                                                                                                             

1) Wat vindt u het meest prettig in ‘t Rustpunt?
2) Wat kan er beter in ‘t Rustpunt?
3) Wat vindt u van een gemeenschappelijke gastenlunch, en welke dag heeft de voorkeur?
4) Heeft u nog andere ideeën voor een verdere invulling?
We zijn heel benieuwd naar de antwoorden……..

Hulp  

In dit bericht willen wij ook u iets vragen:
Zou u met ons mee willen werken? Misschien denkt u, ja, dit is iets wat heel mooi en goed is, daar zou ik graag aan mee willen doen. Laat het ons weten, en kom een keer bij ons langs om wat meer informatie te krijgen.

En denkt u toch; nee dat is niets voor mij, wilt u dan overwegen of u 1x per maand op maandagmorgen mee wilt helpen met schoonmaken? Ook hier kunnen we best versterking van ons team gebruiken

Financien

Met grote dankbaarheid kunnen we melden dan we qua financiële middelen niets te kort komen. We zijn blij met alle giften die we vanuit de kerken ontvangen, maar ook door de vele persoonlijke giften.Hierdoor kunnen wij ons werk blijven doen, dus blijft u ons alstublieft steunen!
Dat kan ook door mee te doen met de jaarlijkse sponsor fietstocht van de Rabo bank. Dit jaar vind deze plaats op zaterdag 9 juni! Per uitgereden route schenkt de Rabobank een vast bedrag, wat zo ten goede komt aan onze stichting.

Ook de najaarsmarkt komt straks er weer aan, kom even langs voor een praatje, of een kopje koffie, en koop dan onze heerlijke stroopwafels.

Een hartelijk groet van het bestuur van ‘t Rustpunt

Hans, Elly, Piet, Alfred en Rita