Facebook Twitter Google Plus

Zingen na de ochtenddienst (Verslag)

19 maart 2018   |   Door E M (Redactielid)

Op initiatief van enkele gemeenteleden worden er dit jaar in de Bethlehemkerk, enkele Sing-ins georganiseerd. Zondag 18 maart was de tweede Sing-in. Samen Gods grote Naam lof toe zingen!

Na de ochtenddienst was er eerst gelegenheid om met elkaar koffie/thee en fris te drinken en elkaar te ontmoeten. Daarna werd er met elkaar, onder leiding van een aantal muzikanten, gezongen.

Het eerste half uur werden er liederen gezongen van een te voren samengestelde liturgie. Klik hier voor de liederen. Tussendoor was er ook gelegenheid tot het zingen van enkele verzoeknummers. Om 12 uur werd de Sing-in afgesloten. Het was ook mogelijk om thuis mee te luisteren en mee te zingen.

De eerstvolgende Sing-in staat gepland op D.V zondag 10 juni aanstaande. Van harte welkom!