Facebook Twitter Google Plus

Paasgroet vanuit Yirrkala

1 april 2018   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 1 april, ontvingen wij vanuit Arnhemland (Gebied in Noord-Westen van Noordelijk Australië) een Paasgroet van Jaco, Corrina, Joah en Amy Loenen.

Zij zijn uitgezonden door de MAF en wonen sinds begin dit jaar in Yirrkala. Yirrkala is ook een Aboriginal dorp, maar niet zo afgelegen als Milingimbi, waar ze eerst woonden. Het is vlakbij de hoofdbasis en er wonen meerdere collega’s.

Kijk snel verder voor hun Paasgroet door te klikken op de pijl/driehoek middenin het filmpje.

Op het filmpje is ook te zien dat tijdens de eredienst op Paasmorgen het Markusevangelie wordt aangeboden. Bijzonder is te vermelden dat o.a. Corrina meegewerkt heeft aan de vertaling van dit evangelie van het engels naar de taal van de oorspronkelijke bewoners. 
                                      Wilt u / Wil jij hen zelf volgen of meer info? Kijk op:
                                www.maf.nl/loenen of Jaco and Corrina flying for life