Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Rogier en Erika

6 april 2018   |   Door E M (Redactielid)
Vrijdag 6 april zijn getrouwd: Erika Wijma en Rogier Meijer. Kerkelijke inzegening in de Lutherkerk te Bodegraven door ds. M.J. van Oordt.

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11. 
Trouwtekst: "Laten Liefde en Trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals. Schrijf ze in je hart." (Spreuken 3 vers 3)
Kern: Liefde en Trouw (Spreuken) verbonden met Dienen (Filippenzen 2 :6-7)

Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.

  


© Foto's: Bob van der Weide