Facebook Twitter Google Plus

Afscheid oudste groep Zondagsschool 'Abia'

16 april 2018   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 15 april namen, tijdens de ochtenddienst in de Dorpskerk, zes tieners van de oudste groep afscheid van de Zondagsschool. Voorganger was ds. M.J. van Oordt. Thema: 'Jezus zegt: Volg Mij!'

Schriftlezing: Johannes 21: 7-25.
Klik hier voor een link naar de eredienst.
Klik hier voor de twee vrije liederen en 'voorstellen' van de afscheid nemende tieners. 

De Wet en het gedeelte uit de Bijbel werden door de tieners gelezen.

     

Nanna sprak de tieners namens de Zondagsschool toe en overhandigde, samen met Freerk, de Bijbels. Hierbij kregen de tieners ieder een persoonlijke tekst mee.

Veerle: "Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden." (Jesaja 40 vers 11)
Sanne-Lotte: "Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?" (Johannes 11 verzen 25 en 26)
Louise: "Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons." (2 Korinthe 1 vers 20) 
Evelien: "Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo." (Lukas 10 verzen 33 en 37b) 
Rebecca: "Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal." (Psalm 139 vers 17)
Anouk: "Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet." (Jeremia 33 vers 3)

 

Hierop zongen de zes tieners het lied 'Wonderlijk' van Sela, waarna de gemeente hen toezong met Psalm 17 vers 4 in aangepaste versie: 

Maak Uwe weldaân wonderbaar,
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden
Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden,
En hen beschermt in 't grootst gevaar.
Wil hen Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak' hen van omhoog;
Bewaar z' als d' appel van het oog;
Wil hen met Uwe vleuglen dekken.