Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 22 april

23 april 2018   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 22 april zijn in de Dorpskerk zeven kinderen gedoopt: Yari, Lotte, Jari, Elijah, Salomé, Sarah en Jochanan. Het thema van de eredienst was "Eeuwig leven; Gereinigd; Verwachten". 

Voorganger: ds. M.J. van Oordt.
Schriftlezing: Daniël 12.
Kern: ".. sommigen tot eeuwig leven.." (vers 2b) "Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden.. (vers 10a) en "Welzalig is hij die blijft verwachten.." (vers 12a).
Klik hier voor een link naar de eredienst. 

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Yari Bouwman (Yari): "Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil." (Jesaja 25: 9)
Lotte Anna Goudriaan (Lotte): "U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd." (Psalm 71: 5)
Jari Matthias Lok (Jari): "Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God." (Psalm 146: 5)
Elijah Johannes de Smit (Elijah): "Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt." (Klaagliederen 3: 25)
Salomé Strijbis (Salomé): "Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag." (Psalm 25: 5)
Sarah Vergeer (Sarah): "Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven." (Judas 1: 21)
Jochanan Gijsbert de Zwart (Jochanan): "Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3: 20)


 © Foto's: Bob van der Weide