Facebook Twitter Google Plus

Nieuws uit Zuid-Afrika en Australië

28 april 2018   |   Door E M (Redactielid)
Deze maand ontvingen we twee nieuwsbrieven. Een van Nienke van Rijn en een van Jaco en Corrina Loenen. Alle drie zijn ze als zendingswerkers aan onze gemeente verbonden.

Jaco en Corrina zijn uitgezonden namens de MAF en wonen en werken onder de Aboriginals in Australië. Ze zijn onlangs verhuisd naar Yirrkalla.

In de nieuwsbrief vragen ze o.a. uw gebed voor:
- Zou je God met ons willen danken voor onze tijd in Milingimbi en willen bidden dat we alle veranderingen een plekje kunnen geven?
- We danken God voor onze nieuwe huis en vooral de nieuwe kinderen die Joah en Amy leren kennen. Bidt voor Jaco nu hij het vliegen weer heeft oppakt en voor wijsheid in de volgende stappen die Corrina mag zetten.

Klik hier voor de nieuwsbrief van april 2018.

======================

Nienke, die uitgezonden is naar Dundee in Zuid-Afrika staat voor grote keuzes en daardoor veranderingen in haar leven. Nienke is begin april verloofd met Brawnen. Het werk op Melusi, wat zij nog steeds met liefde doet, gaat voor haar ophouden. De redenen hiervan kunt u lezen in de nieuwsbrief. Ze komt half mei terug naar Nederland voor een verlof. En hoopt tijdens dit verlof op een informatieavond (vrijdagavond 1 juni) haar nieuwe plannen aan u en jou voor te leggen. 

In de nieuwsbrief vraagt zij o.a. uw gebed voor:
- Focus op Hem, dat ik in alle processen die gaande zijn, mag blijven focussen op Hem en op wie Hij is en het plan dat Hij heeft met mijn leven.
- Goede communicatie met verschillende instanties en mensen.
- Goede afronding op Melusi. Voor Melusi nu het team kleiner wordt en naast mij ook andere long term mensen vertrekken.
- Voor de toekomst en de plannen die daarin liggen, dat in alles Zijn plan doorgang mag hebben. (Spreuken 19:21).
- Voor de verschillende praktische zaken die voor het vervolg van mijn missie geregeld moeten worden.

Wilt u met mij God danken voor:
- De rust en vrede die ik in alles mag ervaren, de zekerheid van Gods aanwezigheid en plan.
- Mijn verloving met Branwen, dat we onze relatie verdiepen en samen God willen dienen.
- De mogelijkheid om naar Nederland te komen, om daar tot rust te komen.
- De school die God op mijn pad heeft gebracht en de mogelijkheden die het biedt om verder te bouwen aan een toekomst, samen met Branwen en een toekomst om samen God te kunnen dienen in het plan dat Hij heeft.

Klik hier voor de nieuwsbrief van april 2018.