Facebook Twitter Google Plus

Belijdenisdienst in Nieuwerbrug (+ foto's)

7 mei 2018   |   Door E M (Redactielid)
Zondagochtend, 6 mei, legde Anneloes Gorter in de Bethlehemkerk belijdenis van het geloof af. Voorganger: ds. M.J van Oordt. Het thema van de dienst was: "Losgeld"

Schriftlezingen: Jesaja 43: 1-7.
Kern: God heeft ons verlost. Hij heeft betaald. Zijn vraag is 'Houd je van Mij?' Je wordt door Hem geroepen bij je naam! Je bent van Hem.

Klik hier voor de liturgie van de belijdenisdienst.. 
Klik hier voor de link naar de eredienst.

Anneloes kreeg na het afleggen van haar ja-woord een persoonlijke Bijbeltekst mee: "Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij"  zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël. (Jesaja 43 vers 1)

Aansluitend zong de gemeente haar Psalm 134 vers 3 toe: 

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Namens de catechese voor anders begaafden, waar Anneloes trouw lid is en zeker nog vele jaren hoopt te komen, sprak Cobie de Romph haar en de gemeente toe. Aansluitend zongen we één van de liederen die Anneloes, samen met de dominee, het catecheseteam en haar moeder had uitgezocht, 'Ik zal er zijn'.  

Tijdens de collecte werd het lied 'Ik kies vandaag', één van Anneloes lievelingsliederen, gezongen. (piano: Wilbert; zang: Arie Jan)


 © Foto's: Adriaan Verhoeven