Facebook Twitter Google Plus

Groeten uit Arnhemland!

4 juni 2018   |   Door E M (Redactielid)
"Hartelijke groet vanuit Arnhemland, Australië. Het is goed om bij de kinderen en kleinkinderen te zijn!" Dit gaven Arie en Anja zojuist door.

Zij zijn op bezoek bij Jaco en Corrina en hun kinderen die zijn uitgezonden door de MAF.

Ook de plaatsetlijke gemeente aldaar geeft de hartelijke groeten door:
"Way!... nayanu-dälthi waya...yaka waya beyani. Narra dhuwaya Djesu!"
(Don't worry! I am Jesus. Don't be afraid."
 = Markus 6 vers 50)

Maandag11 juni hopen ze, met Jaco als piloot, mee te vliegen naar Milinglimby, waar Jaco en Corrina vorig jaar gewoond hebben. "Het is bijzonder om, naast natuurlijk de kinderen en kleinkinderen, ook het werk van de MAF te zien."Arie geeft voetbaltraining aan kinderen de Zwart en kinderen Loenen

 ===============

 Wilt u / Wil jij Jaco en Corrina zelf volgen of meer info? Kijk op: 
www.maf.nl/loenen of Jaco and Corrina flying for life