Facebook Twitter Google Plus

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

13 november 2019   |   Door EvV (Redactielid)

Donderdagavond 14 november bent u/ ben jij hartelijk welkom bij het bezinningsuur Heilig avondmaal, in ’t Anker. Inloop vanaf 19:30 uur met koffie en thee, we starten om 19:45 uur en ronden om plm. 20:45 uur af. 

Ds. A. Baas zorgt voor de inleiding en de gespreksvragen. Luisteraars van de kerkradio kunnen inschakelen. Wij nodigen jou en u hartelijk uit voor dit uurtje in de week van voorbereiding; iedereen is van harte welkom! Om alvast in uw/ jouw agenda te noteren hierbij de geplande datum voor het eerste bezinningsuur in 2020: donderdag 13 februari.

Namens de kerkenraden wijk 1 en 2, Gert van Barneveld

=========================================

Aan Uw tafel... 
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in Uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij Uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van Uw genade ben ik vrij!
(info@hervormdbodegraven.nl)