Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Robert en Liza

29 juni 2018   |   Door E M (Redactielid)

Vrijdag 29 juni zijn getrouwd: Liza de Vries en Robert van der Vis. Kerkelijke inzegening in de Dorpskerk te Bodegraven door ds. M.J. van Oordt.

Schriftlezingen: Romeinen 12: 9-21 en Spreuken 3: 5-7 
Trouwtekst: "Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede." (Romeinen 12 vers 9) 

Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen.

  


© Foto's: Bob van der Weide / Bruidswerk: Rineke van Rijn