Facebook Twitter Google Plus

Startzondag 2018 (Verslag)

17 september 2018   |   Door EvV (Redactielid)
Zondag 16 september startten we het nieuwe seizoen met erediensten in de Bethlehem- en Dorpskerk rond het thema ‘Met hart en ziel’.

Na de diensten was er voor jong en oud een programma in en rond de beide kerken en ook de Ontmoeting Alleengaanden kwam bij elkaar in 't Anker, zo waren er voor heel de gemeente activiteiten. Afsluitend was er in beide kerken een Sing in.  

Voorgangers: prop. R. van der Knijf (Dorpskerk) en ds. M.J. van Oordt (Bethlehemkerk) 
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9.
Tekst: "Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet het..." (Deuteronomium 6 verzen 4-9)
Kern: Luisteren, Antwoorden en Leren (In de praktijk brengen).

Klik hier voor de liturgie
Klik hier voor een link naar de eredienst in de Bethlehemkerk 
Klik hier voor een link naar de eredienst in de Dorpskerk 

==============