Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 26 augustus

27 augustus 2018   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 26 augustus zijn in de Dorpskerk vier kinderen gedoopt: Stef, Nathan, Thijs en Noud. Het thema van de eredienst was "In geloof bij Jezus brengen". 

Voorganger: ds. M.J. van Oordt. Schriftlezing: Lukas 5: 12-26.
Kern: "Geloven in de Kracht van Jezus. Net als de vier vrienden, nu als doopouders, je kind bij Jezus brengen." Klik hier voor een link naar de eredienst. 

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Stef Lucas Luiten (Stef): "In Jezus Christus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem." (Efeziërs 3 vers 12)
Nathan Peter van Meijeren (Nathan): "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. (Romenein 5 vers 1)
Thijs Pieter van Oosterom (Thijs): "De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus." (1 Timotheüs 1 vers 14)
Noud Matthias Rietveld (Noud): "Wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen." (Galaten 5 vers 5)

© Foto's: Bob van der Weide