Facebook Twitter Google Plus

Oproep voor de grote rommelmarkt!

7 september 2018   |   Door E M (Redactielid)

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september hopen wij weer een grote rommelmarkt te houden. Wij zoeken nog vrijwilligers om (cup)cake/boterkoek/kruidkoek te bakken. 

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd bij de koffiekraam, want ieder stukje/plakje brengt geld op voor de zendingswerkers! Vanaf ongeveer 11.00 uur op vrijdagmorgen mag u de baksels afgeven.

Ook komen wij nog een aantal (jonge)mensen te kort voor de taken: laden bij de winkel Spoorstraat en fam. Kwakernaak Noordzijde 130 op donderdagavond de 13e en lossen op vrijdagmorgen op het Ankerplein.

Op vrijdagavond en zaterdagmorgen zijn er nog niet genoeg vrijwilligers om spullen te verkopen.

Wij hopen met elkaar een fijne rommelmarkt te hebben en met de opbrengst het verder verspreiden van Gods woord te ondersteunen en Zijn liefde uit te dragen.

Opgeven kan bij de commissie. Mail naar: zendingskringloopwinkel@ziggo.nl

Namens de Zendingscommissie,
Elly Roseboom.