Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 30 september

1 oktober 2018   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 30 september zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Evie, Ferre en Mats. Het thema van de eredienst was "Een koninkrijk van priesters en een heilig volk".

Voorganger: ds. A.W. van der Plas. 
Schriftlezingen: Exodus 19 :1-9 en 1 Petrus 2 :1-10.
Tekst: "Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn." (Exodus 19 : 5 en 6a) 
Klik hier voor een link naar de eredienst.  

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Evie Eveliene Aartman (Evie): "Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is." (Psalm 13 vers 6b)
Ferre Samuël Boot (Ferre): "Je bent gezegend door de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 115 vers 15)
Mats Gerrit Adrianus Verhoeven (Mats): "Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend" (Psalm 105 vers 4)

 


 © Foto's: Bob van der Weide