Facebook Twitter Google Plus

Beroep aangenomen!

8 november 2018   |   Door E M (Redactielid)

Ds. Baas heeft het beroep naar onze gemeente mogen aannemen! We danken onze God voor dit besluit. We bidden voor ds. Baas, zijn vrouw en voor onze gemeente om een zegenrijke bediening.

Kerkenraad wijk 2

 * * * *

Eerdere berichtgeving omtrent het beroep:

Wijkgemeente 2 heeft een beroep uitgebracht op ds. A. Baas, predikant te Amstelveen-Buitenveldert. Het beroep is ingegaan op vrijdag 12 oktober. Uiterlijk vrijdag 2 november zal hij zijn beslissing kenbaar maken.

Op zondag 21 oktober zal ds. Baas in de morgendienst (09.30 uur) in de Dorpskerk voorgaan. Na de dienst is er gelegenheid om iets te drinken in het koor van de kerk. Aansluitend zal er een kort samenzijn met ds. en mevr. Baas in de Dorpskerk plaatsvinden.

Op dinsdag 23 oktober zullen ds. en mevr. Baas onze gemeente bezoeken. Dan vindt er geen gemeenteavond plaats. 

Als gemeente leggen we ook dit beroep weer in de handen van de Heere, onze God. 

Namens Kerkenraad wijkgemeente 2,
W. Braaksma, scriba