Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging Ambtsdrager

5 november 2018   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 4 november jl. werd in de Dorpskerk, tijdens de eredienst van wijkgemeente 1, broeder Kees Bakker in het ambt van diaken bevestigd. Voorganger: ds. M.J. van Oordt. 

Schriftlezingen: Jozua 24: 14-25 en Galaten 5: 1-6.
Klik hier voor een link naar de eredienst.

 

Na het uitspreken van het ja-woord werd broeder Bakker allereerst toegezongen met Psalm 134 vers 2:

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.

    

Na het zingen van de Psalm knielde broeder Bakker en legden, zowel de dominee als de diakenen, hem de handen op en ontving hij de zegenbede: "God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door Zijn Geest en sterke u door Zijn hand. Hij regere u in de bediening van uw ambt zodat u daarin getrouw en vruchtbaar mag werken, tot eer en tot glorie van Zijn Naam, tot de verbreiding van het Rijk van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus."

  

Hierop zong de gemeente hem staande Psalm 134 vers 3 toe:

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.