Facebook Twitter Google Plus

Ringbijeenkomst Alphen ad Rijn

13 november 2018   |   Door EvV (Redactielid)
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van de nieuwe Ring Alphen aan den Rijn van de Classis Zuid-Holland Noord, op D.V. donderdag 15 november in Leimuiden.

Zoals u weet zijn m.i.v. 1 mei jl. de 74 classes van de PKN teruggebracht tot 11 grote classes. De classis Alphen aan den Rijn is per die datum opgegaan in de nieuwe Classis Zuid-Holland Noord, samen met de voormalige classes Leiden, Gouda, Zoetermeer, Katwijk en Den Haag. Binnen het ressort van elke (nieuwe) classis worden ‘ringen’ gevormd van gemeenten. Het gaat in de nieuwe ring dus niet om beleidsbepaling, maar om ontmoeting, het geloofsgesprek en onderlinge bemoediging.

Op dit moment wordt de nieuwe Ring Alphen aan den Rijn gevormd door de gemeenten van de voormalige Protestantse Classis Alphen aan den Rijn. Wij zijn verheugd dat onze nieuwe Classispredikant, ds. Julia van Rijn, in ons midden hoopt te zijn. U kunt kennis met haar maken en wij kunnen met haar in gesprek gaan over onze nieuwe Ring. Ook zal er worden verteld over het voornemen een inspiratiefestival te organiseren in Alphen dat gepland staat voor 28 september 2019.

Wij nodigen u van harte uit voor deze eerste keer als nieuwe Ring. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 15 november en start om 19.30 uur in ‘De Ontmoeting’ te Leimuiden, Dorpsstraat 51.

I.v.m. de catering is het fijn als wij weten met hoeveel personen u hoopt te komen!

U kunt dit aan ds. Verschoof doorgeven: tel. 0172-701081 / 06-25042902 e-mail: ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl

Het voorbereidende comité: ds. Marina van der Zwaag - de Haan, Ter Aar, ds. Jasper de Koning. Alphen aan den Rijn, ds. Jelis Verschoof, Leimuiden


Nieuwe indeling classes