Facebook Twitter Google Plus

Doorzending Jaco en Corrina (Verslag)

12 november 2018   |   Door EvV (Redactielid)
Tijdens de themadienst van zondag 11 november jl. werden Jaco & Corrina Loenen en hun twee kinderen doorgezonden naar Arnhemland (Australië), waar ze opnieuw voor een periode van twee jaar aan het werk gaan.

Voorganger: ds M.J. van Oordt.
Schriftlezing: Efeze 4: 17 t/m 5:3. 
Thema van de dienst: 'Een andere wandeling’ 
Klik hier voor de liturgie. Klik hier voor een link naar de eredienst. 

  

Jaco en Corrina werden door ds. van Oordt doorgezonden met een van de twee teksten die ze ook mee kregen tijdens hun eerste uitzending 12 juni 2016: "En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem  Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft." (Openbaring 14 verzen 6 en 7)


© Foto's: Dirk Bouwman  

Daarna zong de gemeente hen toe met het lied 'Gebed om zegen' van Sela (tekst iets aangepast)

Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij straks staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!
Vader, maak hen tot een zegen;
ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot hen
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

===================


Wilt u / Wil jij ons volgen? Kijk op:
www.maf.nl/loenen of Jaco and Corrina flying for life