Facebook Twitter Google Plus

Ambtsjubileum prof. dr. W. Balke (Verslag)

19 november 2018   |   Door E M (Redactielid)

Op 26 oktober 1958 werd onze oud-wijkpredikant ds. W. Balke bevestigd als predikant in de Hervormde gemeente van Langerak. Hij was dus op 26 oktober jl. 60 jaar predikant. Op 18 november 1962 werd dr. Balke bevestigd tot predikant in onze (wijk)gemeente.

In de dienst van zondagavond 18 november jl. stonden we, in de Dorpskerk, stil bij dit ambtsjubileum. Prof. dr. W. Balke ging zelf voor in de dienst met als thema "Paulus in de storm"
Schriftlezingen: Psalm 93, Handelingen 27: 21-32 en 40-44.
Tekst: "en zie, God heeft u allen die met u varen, geschonken." (Handelingen 27 vers 24b)

Na de eredienst werd dr Balke toegesproken door dhr. H.A. van Dam. 
Klik hier voor een link naar de eredienst en de toespraak na de dienst. 

Tot slot zong de gemeente hem Psalm 56 vers 5 toe:

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

Daarna werd een ieder in de gelegenheid gesteld om hem de hand te drukken en hem te feliciteren met zijn bijzondere ambtsjubileum. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt, fijn!


Prof. dr. W. Balke. Beeld RD, Anton Dommerholt

 
Twee foto's gemaakt tijdens een studiereis, oktober 2015, naar Genève met als onderwerp Calvijn
prof. dr. W. Balke (midden) en een duitse Calvijn 'deskundige' (rechts) 

Lees ook het artikel 'Prof. dr. W. Balke leeft met een volle hooivork' (RD van 26 oktober jl.).: Klik hier!