Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 18 november

19 november 2018   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 18 november zijn in de Dorpskerk vier kinderen gedoopt: Sep, Marin, Annelin en Zivah. Het thema van de eredienst was "Opstaan, vertrouwen en handelen".

Voorganger: ds. M.J. van Oordt. Schriftlezing: 2 Koningen 8: 1-6.
(De vrouw uit Sunem ontvangt haar bezittingen terug)
Kern: Geloven is opstaan, gaan en doen. Luisteren naar Zijn woord, Hem vertrouwen en doen wat God van je vraagt. Klik hier voor een link naar de eredienst.

  

  

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Sep Arjan Griffioen (Sep): "Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij." (Spreuken 16 vers 20)
Marin de Romph (Marin): "Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn  woord." (Psalmen 130 vers 5)
Annelin Heiltje Daniëlle de Vrij (Annelin): "Geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord." (Psalmen 119 vers 169b)
Zivah Eliana Weerheim (Zivah): "Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen." (Psalmen 119 vers 133)


 © Foto's: Bob van der Weide