Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: 14 december

10 december 2018   |   Door E M (Redactielid)
Vorige maand hebben we veel van Emke geleerd over Lydia (uit het Bijbelboek Handelingen). Wat heeft ze ons bemoedigd en bewust gemaakt van het belang van gevuld te worden met Gods liefde en de Heilige Geest.

Op vrijdagochtend 14 december staat de volgende SIZA vrouwenochtend weer gepland! Dan mogen we ons laten bemoedigen door de relatie tussen Maria en Elisabeth, want we leven immers toe naar kerst. 

Wist je dat het woord bemoedigen in onze taal onder andere dit betekent: iemand aanmoedigen om een nieuwe stap te zetten, kracht geven door positieve woorden, de ander opbouwen via Gods beloften, stimuleren met complimenten en troosten door liefdevol te zijn.

Esther van Lunteren daagt ons deze ochtend uit om met Maria en Elisabeth als inspiratie elkaar te bemoedigen.

De deuren gaan om 9.30 uur open en van 10.00 tot 11.30 uur zingen, bidden en ontmoeten we elkaar.
Van harte welkom!

Voor de kleintjes is er oppas.

Contactadres: siza@hervormdbodegraven.nl
Charlotte is telefonisch bereikbaar via: 06-40481754Esther van Lunteren (links) en Kris Bossenbroek