Facebook Twitter Google Plus

Praiseavond Refresh: 16 december (Verslag)

16 december 2018   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 16 december was er weer een Praiseavond in de Dorpskerk. Het thema van de praiseavond was deze keer ‘Kom, vier het feest met mij’.

Samen stonden we tijdens deze Praiseavond stil bij het feest van Jezus’ geboorte. We vierden dit door er met elkaar over te zingen en over na te denken. 

De avond begon om 20:15 uur. Daarvoor was er gelegenheid om met elkaar koffie en thee te drinken.

We zongen met elkaar de volgende liederen: 'Als alles duister is'; 'Mary did you know?'; 'O kom o kom Immanuël'; 'Kom vier het feest met mij'; 'In het licht'; 'Stille nacht'; 'Wijs mij de weg naar Bethlehem'; 'O what a glorious night'; 'O holy night'; 'This is Christmas' en 'Komt allen tezamen'.

De volgende Praise-avond staat gepland op D.V. zondag 3 maart aanstaande, van harte welkom! 


==========

Meer info over de Praiseavonden Refresh? Klik op het logo hieronder of kijk op de pagina op deze website: Klik hier. Of wil je iets vragen? Stuur een bericht naar praiseavond.refresh@gmail.com