Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Branwen en Nienke

15 december 2018   |   Door E M (Redactielid)

Zaterdag 15 december zijn getrouwd: Nienke van Rijn en Branwen Sayers. Kerkelijke inzegening in de Dorpskerk te Bodegraven door ds. M.J. van Oordt.

Schriftlezingen: Jesaja 55: 3-12 en Efeze 3: 17-19 / Isaiah 55: 3-12 and Ephesians 3: 17-19.
Trouwtekst: "Dat u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God" (Efeze 3:19) / "May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullnesse of life and power that coms from God." (Ephesians 3:19)

Ook namens de webredactie van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en Gods zegen. / Congratulations and God bless you!© Foto's:Jannette Fotografie