Facebook Twitter Google Plus

Afscheid koster Dirk (Fotoverslag)

30 december 2018   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 30 december jl. werd er in een volle Dorpskerk afscheid genomen van koster Dirk Bouwman. Dirk heeft 30 jaar lang de gemeente met grote inzet gediend. Dinsdag 1 januari zal hij nog eenmaal zijn ambt als koster uitvoeren. Hiermee zijn de 30 jaar precies rond.

Dirk werd voor het dankgebed toegesproken door ds. van Oordt en na de dienst door de voorzitter van het college kerkrentmeesters broeder Soet. In 't Anker was er gelegenheid voor gemeenteleden om Dirk de hand te drukken en kreeg hij een afscheidscadeau (een miniatuur, die symbool stond voor een electrische fiets) van de gemeente aangeboden. Zijn vrouw Corrie ontving een grote bos bloemen voor haar steun aan haar man.  

Velen maakten van de gelegenheid tot afscheid nemen in 't Anker gebruik. Tot buiten stond men in de rij. Er was ook gezorgd voor koffie/thee met wat lekkers, met dank aan de Bakploeg Bodegraven, zodat men alvast een kopje koffie/thee kon pakken om het wachten wat te verzachten. 

Eredienst:
Voorganger: Ds. M. J. van Oordt. Thema: 'Doe het voor de Heere'
Schriftlezingen: Genesis 33: 9-20 en Kolossenzen 3: 12-25.
Kern: "De God van Israël is God." (Genesis 33 vers 20b) én "En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus." (Kolossenzen 3 verzen 23 en 24)
Klik hier voor een link naar de eredienst.

In de dienst werden liederen gezongen waarin de band met het volk Israël naar voren kwam. Er waren in de preek duidelijk linken naar Dirk, maar die golden natuurlijk óók alle gemeenteleden. Zoals: "Allen worden wij geroepen door God om ons te bekleden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. En verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen." (Kolossenzen 3: 12-13)

Tijdens de dienst zong de gemeente hem het lied 'Ga met God en Hij zal met je zijn' toe.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
(NLB 416 / Weerklank 356)

Dirk werd door dominee van Oordt bedankt voor zijn grote inzet en zorg voor een ieder (kinderen, predikanten, ouderen, Dirk had een ieder in het oog), ook kwam zijn bekendheid onder predikanten in heel Nederland ter sprake. Tevens haalde ds. van Oordt de band met Israël aan die bij Dirk op vaak subtiele wijze te ontdekken valt.

Broeder Soet verwerkte zijn toespraak in het woord KOSTER. K = Kunstzinnig, O = Opvallend, S van Sociaal en Samenwerken, T = Trouw, E = Eigenzinnig en de R = Regelaar. Daarna sprak broeder Soet nog over de T van Toekomst onder Gods zegen (met Corrie en de (klein)kinderen) en werd ook Pieter Baelde nog bedankt voor zijn inzet als hulpkoster. Broeder Soet heette tevens het nieuwe kostersechtpaar welkom: Dick en Sandra van der Leede. 

Als laatste nam Dirk zelf het woord. Hij bedankte allereerst de Heere God, Die de gemeente sticht, daarna de gemeente voor de warme ontvangst en noemde vijf mannen speciaal: Gijs Roos, Pieter Baelde, Marcel Langeveld, Rick Rijksen en Jaco Bouwman. Dirk gaf aan dat hij hoopt dat we het nieuwe kostersechtpaar Dick en Sandra met dezelfde warmte zullen ontvangen en verder hoopt hij een ieder met regelmaat hier of elders tegen te komen. 

    
@ Foto's: Bob van der Weide

Lees ook het interview met Dirk op ReBo-nieuws "Afscheid Dirk 'de Koster' Bouwman: Klik hier!

========== 

"Wij, de webredactie, zijn Dirk dankbaar voor zijn inzet voor de website. Met grote regelmaat ontvingen we via hem foto's van activiteiten in de Dorpskerk. Hiervoor onze dank!"