Facebook Twitter Google Plus

Belevenissen uit 't Rustpunt

8 januari 2019   |   Door E M (Redactielid)

Vanuit 't Rustpunt-team is er weer een ‘Belevenissen’ geschreven, lees snel verder... Tevens graag (jo)uw aandacht voor de flyer, bestemd voor Arabisch sprekende christenen, onderaan dit bericht.

Naar een nieuw jaar en een terugblik…. 

Ons Rustpunt bloeit en groeit;
- Het is te zien aan de wonderboom in onze Bijbelse tuin die een record hoogte van 3,60 m heeft gehaald.
- Het  is te zien aan het aantal bezoekers dat we in 2018 mochten welkom heten.
- Het is te zien aan de rondleidingen van delegaties uit heel Nederland, die gehoord hebben van het Huis van Gebed hier in Bodegraven. En zijn onder de indruk over het feit dat deze plek zo breed geworteld is.
- We zien bloei in het leven van gasten, doordat zij een vaste plek innemen aan de ronde tafel.
- We zien groei; nu er bijvoorbeeld ook op zondagmiddag samenkomsten worden gehouden van Arabische sprekende christenen.
- We zien groei bij de Hebreeuwse woordstudie, waarbij het vaak helemaal vol zit op deze avonden.
- Van groei mochten we horen van de deelnemers van de Alphacursus. Deze zal ook in 2019 weer gestart worden.
- Bloei zien we op onze betaalrekening want door de vele giften is er nooit een tekort.
- Groei; Voor het eerst deed 't Rustpunt mee als locatie in de kerstwandeling van Bodegraven. Heeft ook u onze herbergier herkent? Die wees op onze plek van ‘’rust’’?
- Groei; Op onze laatste gastenlunch moesten we zeggen; vol is vol!

U begrijpt dat ons hart overstroomt van dankbaarheid.

Maar er is ook gesnoeid; we moesten afscheid moesten nemen van een dierbare medewerkster. En zo ook van een geliefde echtgenoot. En anderen hadden te maken met ziekte, zorgen of verdriet, en dat doet pijn.
Maar er was bemoediging, een troostende arm, een hartverwarmend kaartje en er werd steun, in de stormen van het leven, bij elkaar gevonden. 

Zijn er ook wensen? Zeker!
We bidden voor aanvulling in ons team van gastheren en gastvrouwen. Wellicht wordt u/jij aangesproken door deze ‘’belevenissen’’, of kent u/jij iemand in u omgeving? Vraag er dan eens naar! Wat we ook zoeken zijn schoonmakers, die ons mee willen helpen in het schoonmaak team! Bovenal, blijf ons ondersteunen in gebed, de motor van ons werk!  

Rest ons u het allerbeste voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Wij bidden u en jou de liefde van God de Vader, de Vrede van Jezus Christus  en de Kracht van de Heilige Geest toe!

Piet, Alfred, Elly, Hans en Rita.

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.
(Psalm 46:2,3)