Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 13 januari

14 januari 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 13 januari is in de Dorpskerk Marie Steinfort gedoopt. Het thema van de eredienst was "In bad: Een beeld van de doop".

Voorganger: ds. J. Brouwer uit Veen.
Schriftlezingen: Lukas 3: 15-16, Lukas 3: 21-22 en Titus 3: 3-8.
Tekst: "Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest." (Titus 3: 5b) 
Kern: Door de kracht van de Heilige Geest zijn we machtig. Hebben wij door hoe groot Gods kracht is?!
Klik hier voor een link naar de eredienst.

   

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee:
Maria Catharina Louise Steinfort (Marie): "Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt." (Jesaja 41 vers 10)


 © Foto's: Bob van der Weide

Na de doop zong de gemeente Marie, haar ouders, zussen en broer staande Psalm 121 vers 4 toe:

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.